Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Iedereen Kan Sporten

PERSBERICHT

Ook Voerendaal sluit aan

Verlenging ‘Iedereen Kan Sporten’

Het project Iedereen Kan Sporten (IKS), om sport en bewegen voor mensen met een beperking te bevorderen, wordt verlengd met twee jaar. Naast de gemeenten Brunssum, Kerkrade, Landgraaf en Heerlen, sluit nu ook Voerendaal aan.

Positieve resultaten

Het project loopt sinds 2018 en kent positieve resultaten. Er ontstonden nieuwe sportgroepen voor de doelgroep. Een aantal evenementen, zoals Trappenmarathon Landgraaf, Franssen Franken Ronde en Viva La Vida Run Kerkrade, voegden een G-onderdeel toe. In 2022 namen 4 SO scholen deel aan de IKS Parkstad Dance Battle waaraan 4 lokale dansscholen meewerkten. In alle gemeenten werden bordjes met het keurmerk IKS Parkstad uitgereikt. En het aanbod is inzichtelijk gemaakt via de website Iedereen Kan Sporten Parkstad en de app Uniek Sporten.

Samenwerking

De uitvoering van het project ligt bij de regioconsulent IKS van Alcander. Die zet zich samen met sportaanbieders, onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en andere netwerkpartners in om sport en bewegen voor mensen met een beperking te bevorderen. Regionale samenwerking is belangrijk omdat de doelgroep heel divers is en het aanbod van passende sport- en beweegmogelijkheden verspreid zit. Daarom willen de gemeenten de komende periode onderzoeken of samenwerking op Zuid-Limburgse schaal mogelijk is.

Comments are closed.