Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Heerlen gaat energietoeslag uitbetalen aan studenten

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Ook studenten kunnen te maken hebben met de gestegen energiekosten. Burgemeester en wethouders van Heerlen komen in de nieuwe beleidsregel eenmalige energietoeslag deze groep tegemoet.

Studenten onterecht uitgesloten

De Rechtbank in Gelderland oordeelde afgelopen zomer dat studenten onterecht als gehele groep worden uitgesloten voor de eenmalig categoriaal verstrekking van de energietoeslag. Deze energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het Heerlens college besloten studenten niet langer uit te sluiten. Eerder was hierin het advies van de Minister gevolgd. Deze gaf aan dat de woonsituatie van studenten zeer divers is, ook voor wat betreft de energiekosten. 

Studentenaanvragen opnieuw bekeken

Alle afgewezen aanvragen van de eenmalige energietoeslag van studenten worden opnieuw door de gemeente Heerlen bekeken. Indien zij alsnog aan de huidige voorwaarden voldoen, ontvangen zij automatisch een herzieningsbesluit. Er hoeft dan geen nieuwe aanvraag ingediend te worden.

Niet eerder een aanvraag ingediend?

Studenten die nog geen aanvraag hebben ingediend dit jaar, worden opgeroepen dit alsnog te doen. Voorwaarde is wel dat deze groep beschikt over een zelfstandige woonruimte en een eigen energiecontract op naam heeft. Studenten met een all-in huurcontract dat verhoogd wordt, kunnen een aanvraag individuele bijzondere bijstand indienen. De aanvraagformulieren zijn via deze link te vinden. Aanvragen kan tot 1 maart 2023.

Comments are closed.