Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Gebiedsvisie Willemskwartier

PERSBERICHT

Gebiedsvisie Willemskwartier

Het college van Burgemeester en Wethouders is akkoord gegaan met de Gebiedsvisie Willemskwartier. De gemeenteraad neemt hierover een besluit op woensdag 21 december. In de loop van 2023 wordt gestart met de uitvoering ervan.

De afgelopen tijd zijn gesprekken gevoerd met de buurt om ideeën en suggesties te krijgen, die het gebied aantrekkelijker maken voor wonen, werken, ondernemen en/of verblijven. Marco Peters, wethouder Ruimtelijke Ordening: “De visie die er nu ligt sluit aan bij het wijkontwikkelingsplan GMS, waarvoor ‘GMS on Tour’ ideeën heeft opgehaald. Willemskwartier is daar onderdeel van, maar heeft een duidelijk andere karakteristiek. De exotische kwaliteit van Willemskwartier is een belangrijk pluspunt. Exotische winkels zorgen namelijk voor diversiteit”.

Veel ideeën uit de bijeenkomsten zijn verwerkt in de visie.

Zo komt er bijvoorbeeld meer en beter groen in de openbare ruimte, komt er ruimte voor bewegen en recreëren voor jong en oud en krijgt de buurt voldoende afvalbakken. Ook op het gebied van wonen, ondernemen en verblijven komen er meer mogelijkheden. Allerlei combinaties, op verschillende plekken, behoren tot de mogelijkheden.

In het nieuwe ontwerp is er meer ruimte voor voetgangers, fietsers en mensen die slecht ter been zijn. Dat gebeurt door het maken van aantrekkelijke doorgangen op verschillende plekken in het gebied.

Het is niet mogelijk om aan alle wensen te voldoen.

Zo is het niet mogelijk om het betaald parkeren af te schaffen en extra parkeerplaatsen aan te leggen. Ook het afsluiten van de Kempkensweg, of het inrichten van de weg tot éénrichting verkeer, is niet mogelijk. Daar waar mogelijk worden wel maatregelen genomen om de verkeersdrukte zoveel mogelijk tegen te gaan.

Aan de Spoorsingel is inmiddels gestart met slopen.

Dit gebeurt om leegstand en verdere verloedering van het gebied tegen te gaan. Binnenkort start ook de sloop van de gemeentelijke panden aan de Kempkensweg 3d-3g. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart.  

De hele Gebiedsvisie Willemskwartier is te vinden op www.heerlen.nl/visie-willemskwartier.

Comments are closed.