Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Duurzaamheidsmaatregelen voor Heerlenaren

PERSBERICHT

Extra duurzaamheidsmaatregelen voor Heerlenaren dankzij positief saldo 2022

De torenhoge energiekosten zijn voor inwoners, verenigingen, ondernemers en instellingen een grote bron van onzekerheid en onrust. Daarom vraagt het college van Heerlen de gemeenteraad in te stemmen om een deel van het overschot van 2022 in te zetten voor duurzaamheidsmaatregelen voor inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen van Heerlen. Na instemming van de gemeenteraad worden de maatregelen verder uitgewerkt en zo snel mogelijk ingezet.

Doelgroepen
Het pakket aan maatregelen is gericht op verschillende doelgroepen. Op de eerste plaats zijn dat de inwoners met een onderverdeling naar inkomen; tot 120% van de bijstandsnorm, tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm en hoger dan 130% van de bijstandsnorm. Op de website staat een overzicht van de precieze inkomens tot 130% van de bijstandsnorm. Daarnaast zijn er maatregelen voor het MKB, verenigingen en instellingen. Het pakket is een aanvulling op de maatregelen van de Rijksoverheid, waardoor meer maatwerk voor Heerlense inwoners en organisaties mogelijk is.
Breed pakket maatregelen
Het pakket onderscheid drie soorten maatregelen: een tegemoetkoming in de energiekosten, een energieadvies en een investering in duurzaamheid. Zo komt er een witgoedregeling, wordt de Parkstad Energieknip verder uitgebreid en de inkomensgrens voor bijzondere bijstand opgehoogd. Energiecoaches en -scans bieden inzicht waar energie te besparen, isolatie te verbeteren en installaties en apparaten te optimaliseren. Voor ondernemers komt er een noodfonds, voor (culturele) instellingen een tegemoetkoming in de energiekosten en buitensportaccomodaties krijgen LED-verlichting. De verdere versnelling van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en de eerder vastgestelde subsidie voor energiekosten van vrijwilligersorganisaties maken ook deel uit van dit pakket.  

De gemeenteraad van Heerlen vergadert op 21 december over het voorstel van het college om diverse duurzaamheidsmaatregelen uit te werken voor inwoners, verenigingen, ondernemers en instellingen van Heerlen.

Comments are closed.