Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Sociaal Buurtteam

Het Sociaal Buurtteam

In Heerlen willen we dat iedereen mee kan doen. Zoveel mogelijk op eigen kracht en met ondersteuning van het eigen sociaal netwerk. Maar soms is professionele hulp nodig. Hiervoor kunt u terecht bij het Sociaal Buurtteam in uw eigen buurt. Dit team help u verder.

Wat is het Sociaal Buurtteam

Samen met de zorg- en welzijnsorganisaties heeft de gemeente Heerlen 13 sociale Buurtteams opgericht. In deze teams werken nauw samen om zorg en ondersteuning voor u als burger goed te organiseren. Het Sociaal Buurtteam werkt samen met scholen, peuterspeelzalen, woningbouwverenigingen en maatschappelijke instellingen, maar ook met de huisarts of huisartsenpraktijk in uw buurt.

Voor wie is het Sociaal Buurtteam

Dit team is er voor jong en oud, voor iedereen die in Heerlen ondersteuning of advies nodig heeft op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden, opgroeien of meedoen aan de maatschappij.

Wie zit er in het Sociaal Buurtteam ?

Het Sociaal Buurtteam bestaat uit een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker en een jeugdconsulent. Zij kennen de buurt en haar bewoners goed. Samen met u zoeken zij naar een oplossing voor uw vraag.

Wanneer klopt u aan bij het Sociaal Buurtteam

Bij het Sociaal Buurtteam kunt u terecht voor kleine en grote vragen. Bijvoorbeeld vragen over de opvoeding van uw kind, problemen met uw kind op school of problemen in uw relatie. Het kan ook zijn dat u vragen heeft over inkomen, schulden of dat u graag aan het werk wilt. Of u hebt een vraag over zelfstandig (blijven) wonen, eenzaamheid, zorg en welzijn. U kunt niet alleen aankloppen als u vragen heeft, maar ook als u zich zorgen maakt over iemand uit uw omgeving. Ook kunt terecht met vragen over bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk in uw buurt of als u meer contact met andere buurtbewoners wilt hebben. Heeft u direct of op korte termijn ondersteuning of hulp nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Buurtteam.

Contact met het Sociaal Buurtteam. En dan ?

Als u contact opneemt met het Sociaal Buurtteam, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met een consulent. Dit kan op locatie of bij u thuis. Samen met de consulent zoekt u naar een antwoord op uw vraag of oplossing voor uw probleem. Daarbij kijken we zo veel mogelijk naar eenvoudige oplossingen. Wat kunt u zelf doen en waar kunnen anderen u bij helpen ?

Een plan voor iedereen

Als er meerdere problemen spelen krijgt u één vast aanspreekpunt voor u of uw gezin. Deze persoon stelt dan samen met u een plan op. Als er specialistische deskundigheid of hulp nodig is, regelt uw vaste contactpersoon dit. Samen bespreekt u in vervolggesprekken de voortgang van uw plan.

Specialistische hulp van het expertiseteam

Als dat nodig is schakelt het Sociaal Buurtteam de hulp in van professionals met specialistische kennis op allerlei terreinen. U kunt hierbij denken aan gedragsdeskundigen voor jeugd, GGZ-deskundigen of deskundigen op het gebied van lichte verstandelijke beperkingen, geriatrie of verslaving. Deze professionals werken met elkaar samen in één van de twee Expertiseteams in Heerlen.

Hoe kan ik het Sociaal Buurtteam bereiken ?

In Heerlen zijn 13 Buurtteams actief. In elke buurt is hulp en ondersteuning dus dichtbij. U bereikt het Sociaal Buurtteam in uw buurt via:

  • Telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 13:00 uur   op  045-560400 
  • Mailen naar  info@sociaalbuurtteamheerlen.nl