Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Buurtsteun

Buurtsteun

 Nu de Sociale Buurtteams gestart zijn wordt er werk gemaakt van wat wel het voorliggend veld genoemd wordt. Het voorliggend veld is eigenlijk alles dat wij in onze buurt aan informele hulp geven aan elkaar, de keer dat u uw buurman vergezelt naar het ziekenhuis, de pan soep die u naar de nieuwe buren brengt. Dit soort ondersteunen van elkaar, los van professionele zorg, zal steeds maar belangrijker worden. Dat blijkt wel uit het feit dat veel zogenaamde keukentafelgesprekken beginnen met de vraag: zijn er mensen in uw omgeving, familie, vrienden of buren, die u kunnen helpen?

Nu zijn er veel mensen die dit soort hulp uitstekend zelf kunnen organiseren. Helaas zijn er ook velen die dat niet kunnen. Daarvoor is het project Buurtsteun opgezet. Buurtsteun wil voor iedereen die dat zelf niet kan een baken zijn voor:

 

  • Laagdrempelige informatie en advies door vrijwilligers.
  • Waar mogelijk een bundeling van vrijwillige inzet in de buurt.
  • Een terugval mogelijkheid voor informele zorg en mantelzorg.
  • Het aanjagen en ondersteunen van initiatieven van bewoners, verenigingen en vrijwilligersorganisaties van en in de buurt. Dat kan variëren van fysieke zaken in de openbare ruimte, tot buurteconomie, verenigingsactiviteiten en de straatbarbecue.
  • Het kennis hebben van en het verbinden van netwerken en activiteiten in de buurt.

 

Bovenstaande is slechts een indicatie wat je bij Buurtsteun kunt onderbrengen, per buurt wordt gekeken hoe de samenstelling van de buurt is, welke problemen er zijn. Aan de hand hiervan wordt een model voor Buurtsteun in die specifieke wijk neergezet. In Heerlen Centrum is een werkgroep hiermee aan de gang die bestaat uit:

Karin van Meelis, gebiedsregiseur

Miriam van Ooijen, buurtbewoner

Kirsten Wegman, deskundige Zelfredzaamheid Rode Kruis

Jos Schoenmaekers , ouderenadviseur Alcander

John Wismans, bestuur Bewonersraad

Bert van Duin, bestuur Bewonersraad