Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Begroting gem Heerlen voor 2023

PERSBERICHT

College presenteert sluitende begroting voor 2023

MBP: Evenwichtige keuzes in onzekere tijden

Het college van Burgemeester en Wethouders biedt de gemeenteraad op 3 november (tijdens de algemene beschouwingen) het Meerjarig Bestuurlijk Programma (MBP) en een sluitende begroting voor 2023 aan. Echter, onzekere tijden met hoge inflatie en de alsmaar oplopende energieprijzen baren ook het college grote zorgen. Desondanks blijft de wens de volgende vier jaar van de collegeperiode daadkrachtig verder te bouwen aan een sociale, duurzame, levendige en economisch vitale stad. Vanzelfsprekend samen met de inwoners, organisaties en ondernemers, bouwend aan Heerlen.

Stevige basis

Ook de komende jaren liggen de belangrijkste opgaven voor het college op sociaaleconomisch vlak. De stevige sociale basis die is opgebouwd is geen luxe maar noodzaak en krijgt dus opnieuw prioriteit. Ook blijft het college investeren in gelijke kansen voor alle Heerlenaren, want armoede is een onacceptabel feit. In de jeugdzorg moet gedaan worden wat nodig is, bij voorkeur nóg beter dan de afgelopen periode en zoveel mogelijk in de eigen omgeving van het kind.

Veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners zijn essentieel. In de aanpak van harde criminaliteit, huiselijk geweld of welke overlast gaan repressie en zorg hand in hand. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte wordt verbeterd en ruimtelijke ontwikkelingen worden aangejaagd. Schoonheid, kwaliteit en duurzaamheid zijn hierbij de leidraad.

Investeren in ambities

Het college blijft de komende jaren investeren in de stad en de mensen. De aanpak van Heerlen-Noord is de grootste opgave voor de komende 20 jaar. Het college gaat een krachtige lobby opzetten en zelf budget vrijmaken voor het programma. Ook ondernemerschap wordt gestimuleerd, samen met onderwijs en bedrijven.

Ook blijft het college onverminderd voortbouwen en investeren in het centrum. Een van de grootste ambities is om onderwijs een plek te geven in het stadscentrum. Ook projecten als het Centrumbad, het Romeins Museum en de Royal/Rivoli zijn parels waaraan we verder bouwen. De Culturele lente bloeit voort en al dat moois moet voor iedereen te zien zijn.

De klimaatcrisis is een grote bedreiging voor het leven van mens, dier en natuur en de coalitie wil ook hierop de komende jaren actie ondernemen en investeren. Om energiearmoede tegen te gaan wil het college de komende jaren o.a. inzetten op het grootschalig verduurzamen van woningen. Ook vergroening, klimaatadaptie, circulariteit en duurzame energievoorziening spelen hier een rol in.

Sluitende begroting

In deze onzeker tijden heeft het college gezocht naar de balans tussen realistisch financieel beheer en het investeren in ambities. In 2026 verandert de systematiek van de berekening van de Rijksbijdrage voor gemeenten. Om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen kiest het college ervoor om niet nu al te bezuinigen, maar om minimaal 2% van de begroting als reserve aan te houden. De algemene reserve wordt aangevuld tot 11.2 miljoen euro. De stijging van de woonlasten blijft beperkt. 

Wethouder Martin de Beer van Financiën: “Ons leven is op dit moment zeer veranderlijk. Dagelijks merken we de gevolgen van de situatie in Oekraïne. Als college begrijpen we dat dit voor onrust zorgt onder de inwoners. In de begroting hebben we dan ook vooral geprobeerd om de balans te vinden tussen een stevige sociale basis en investeren in onze stad en inwoners”.

Het meerjarige begrotingssaldo in schema

Jaar2023202420252026
X € 1.000,-01.4011150

De gemeenteraad stelt de begroting 2023 definitief vast tijdens de algemene beschouwingen op 2 november.

Comments are closed.