Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

February, 2023:

Nieuw leven in stadsfestival BOOCH

PERSBERICHT

Na acht jaar krijgt het gratis festival een vervolgeditie

Poppodium Nieuwe Nor blaast samen met gemeente Heerlen nieuw leven in stadsfestival ‘BOOCH!’

Het stadsfestival dat tussen 1998 en 2015 jaarlijks in het centrum van Heerlen plaatsvond krijgt in 2023 voor het eerst in acht jaar een vervolgeditie. Op 12 en 13 augustus vindt het gratis stadsfestival plaats op de Bongerd. Het festival wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van 70.000 euro door de gemeente Heerlen.

Terug van weggeweest

In 2023 is het 25 jaar geleden dat de eerste editie van het Booch Festival in Heerlen georganiseerd werd. Het stadsfestival groeide uit tot een tot een bovenregionaal succes. Op 12 en 13 augustus 2023 vindt het festival na acht jaar weer plaats op de Bongerd. Booch wil Heerlen nieuwe muziek laten ontdekken en de jeugd kennis laten maken met livemuziek. Het hoofdpodium biedt ruimte aan bovenregionale muzikale acts, met uitstapjes naar het internationale circuit. Onder andere S10 is als headliner gecontracteerd.

Wethouder Cultuur Jordy Clemens is blij met de terugkeer van Booch: “Heerlen wil de komende jaren nog meer een stad van festivals en evenementen zijn. Een gratis popfestival middenin onze stad hoort daar bij. Booch! is een aanwinst voor een bruisende Heerlense festivalzomer en ik kijk ernaar uit weer veel mensen in de stad te zien.’’

Nieuw leven in stadsfestival

Poppodium Nieuwe Nor werd vanaf 2010 mede-programmeur en organiseerde het festival tot de editie in 2014. Veel muziekliefhebbers vonden al die jaren hun weg naar Booch met haar gedurfde programmering. In 2015 verdween het festival echter van de Heerlense kalender. Nu is het terug van weggeweest.

Sander Bosch (28), programmeur bij de NIEUWE NOR spreekt over zijn visie op het festival: “De naam Booch wekt nog veel nostalgie op bij vele Heerlenaren en ik ben heel erg enthousiast en trots dat de stad opnieuw een geweldig festival rijker is. Het karakter van Booch was jong, fris en een tikkeltje rebels.  En precies dat gevoel zou ik graag weer terug zien. We proberen zo min mogelijk in hokjes te denken en een breed aanbod aan kwalitatieve, soms zelfs internationale, maar vooral verfrissende acts te presenteren.”

Ondersteuning voor mantelzorg

Betere ondersteuning voor mantelzorg

Mantelzorgers in Sittard-Geleen en Heerlen kunnen nog dit jaar gebruik gaan maken van de Mantelzorgtest. De online test geeft persoonlijk inzicht in hoe zwaar de extra belasting van mantelzorg voor iemand is. De Mantelzorgtest biedt vervolgens een passend overzicht van hulp en ondersteuning in de buurt.

Samen met zorgverzekeraar CZ willen beide gemeenten mantelzorgers actief ondersteunen om overbelasting te voorkomen of te verhelpen. Burgerkracht Limburg en het Platform Mantelzorg Limburg zijn blij met het initiatief en hopen dat andere gemeenten in Limburg het goede voorbeeld van Sittard-Geleen en Heerlen volgen.

 Vijf miljoen mantelzorgers

Voor mantelzorgers is het vaak vanzelfsprekend, maar de inzet van vijf miljoen mantelzorgers in Nederland is van onschatbare waarde. Zij koken, wassen, strijken, zorgen of doen de administratie voor familieleden, buren of vrienden, soms wel meerdere keren per dag. Vaak naast een baan of een gezin. Niet voor niets voelt bijna tien procent van de mantelzorgers zich zwaar belast.

 Samenwerken aan preventie

“Met de juiste ondersteuning, zoals de Mantelzorgtest, kunnen mantelzorgers de zorg voor hun naaste beter volhouden en neemt de druk op de professionele zorg niet verder toe,” zegt Wiro Gruisen, manager Regioregie bij CZ. “De komende jaren zal er, mede door de verschillende landelijke zorgakkoorden die recent zijn gesloten, steeds meer nadruk liggen op deze manier van samenwerken aan preventie.”

Hulp in de eigen omgeving

In het onlangs gesloten Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) zetten gemeenten samen met onder andere zorgverzekeraars in op een gezond en actief leven met een stevige sociale basis. In de eigen omgeving. Mantelzorg hoort daarbij. Hulp en ondersteuning voor mantelzorgers ook. Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en zijn bij uitstek de partij die het lokale aanbod kunnen organiseren. “Daar zijn we op dit moment mee bezig”, zeggen wethouders Ivo Tillie (Sittard-Geleen, gezondheid), Peter van Zutphen (Heerlen, welzijn en zorg) en Marco Peters (Heerlen, Ouderenbeleid). “Juist om goede zorg te geven, is balans voor mantelzorgers ontzettend belangrijk. Net zoals mantelzorg in de eigen omgeving wordt geboden, willen we straks via de Mantelzorgtest zo veel mogelijk in diezelfde omgeving hulp bieden.”

Ondersteuning voor mantelzorgers

De Mantelzorgtest zal naar verwachting dit najaar beschikbaar zijn voor mantelzorgers in Sittard-Geleen en Heerlen. Maar ook nu is er ondersteuning voor mantelzorgers. In de gemeente Sittard-Geleen biedt het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek praktische hulp, advies of begeleiding voor mantelzorgers. In de gemeente Heerlen kunnen ze daarvoor terecht bij Steunpunt voor mantelzorgers (mantelzorgparkstad.nl)

Mantelzorger rent zichzelf snel voorbij

De samenwerkging met de twee nieuwe gemeenten is een belangrijke erkenning voor mantelzorgers,” zegt Gertjan van Rossum van Stichting Mantelzorgtest. “Vaak realiseren mantelzorgers te laat dat ze over de grens zijn gegaan. Een mantelzorger zegt moeilijk ‘nee’ en loopt daarmee het risico zichzelf voorbij te rennen. Hulp en ondersteuning begint vaak bij inzicht. De Mantelzorgtest brengt in beeld welke taken een mantelzorger vervult en dat wordt gekoppeld aan lokaal aanbod van hulp om hen te ondersteunen.” Een voorbeeld dit aanbod zijn de vrijwilligers van ANWB automaatje. Zij vervoeren met hun eigen auto minder mobiele mensen, onder andere naar de dokter of fysiotherapeut maar ook naar een uitje met vrienden. Op die manier bieden zij ondersteuning aan de mantelzorger. “Zo staat een mantelzorger staat er niet alleen voor.”

Koplopers in mantelzorgondersteuning

De Mantelzorgtest bleek eerder al in de Brabantse gemeenten Tilburg, Breda en Moerdijk een effectief hulpmiddel. Meer dan 70% van de gebruikers gaf aan dat zij meer inzicht hebben gekregen in hun mantelzorgtaken. En 40% gaf aan dat zij mantelzorg beter vol kunnen blijven houden door het relevante hulpaanbod dat uit de Mantelzorgtest naar voren kwam. Daarom is samen met het ministerie van VWS afgesproken dat de pilots landelijk navolging krijgen. Sittard-Geleen en Heerlen zijn de eerste gemeentes die het initiatief overnemen en lopen daarmee landelijk voorop met een lokale Mantelzorgtest.

Hoe ondersteunt de Mantelzorgtest in de praktijk? Je bekijkt het in de video van Stichting Mantelzorg

Foto’s poefelezitting 2023

De poefelezitting 17 februari 2023 was weer zoals vanouds een succes. Na twee jaar stilte werd er weer volop gehost en gezongen en gefeest.

zie de foto’s

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd positief over Jens

PERSBERICHT

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd positief over JENS

Een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is positief over de kwaliteit van jeugdhulporganisatie JENS. De hulp van JENS aan jeugdigen en ouders draagt volgens de inspectie bij aan een gezonde ontwikkeling en wordt waar nodig integraal aangeboden. Bovendien is er een lerend werkklimaat bij JENS waardoor de prestaties en de resultaten van de hulp continu verbeteren.

Het rapport laat niet alleen zien dat de kwaliteit van de Basishulp Jeugd door JENS goed is, maar ook dat de gemeente met JENS resultaten boekt op de doelstellingen Basishulp Jeugd. De gemeente is dan ook trots op JENS en feliciteert alle betrokkenen die elke dag meehelpen aan het succes van de Basishulp Jeugd met dit mooie resultaat!

Nieuwe gemeentelijke maatregelen tegen energie-armoede

PERSBERICHT

Nieuwe gemeentelijke maatregelen tegen energie-armoede voor bredere doelgroep

Vanaf 20 februari kan elk huishouden in Heerlen een gratis bezoek van de Energiebespaarcoach aanvragen. Ook kan dan de inkomensgroep 130% tot 175% van het sociaal minimum een tegoed van €100 aanvragen voor kleine, energiebesparende middelen. En voor de inkomens tot 175% gaat een regeling in waarmee inwoners – op voorwaarden – een oud witgoedapparaat kunnen omruilen voor een nieuw, energiezuinig exemplaar.

Verbond voor Energierechtvaardigheid

Als kartrekker van het Verbond voor Energierechtvaardigheid, spant de gemeente Heerlen zich in voor een betaalbare energierekening, een leefbare woonkamertemperatuur en een houdbare ecologische voetafdruk. Gemeente Heerlen vindt het belangrijk om iedereen te helpen bij energiebesparing en verduurzaming, maar heeft extra aandacht voor kwetsbare inkomensgroepen.

De crisis raakt ook mensen die net geen recht hebben op de energietoeslag en dus boven 130% van het sociaal minimum uitkomen. 130% begint bijvoorbeeld bij een netto maandelijkse inkomen van €1.554,36 (alleenstaande vanaf 21 jaar, zie ook de tabel in dit bericht).

Bredere doelgroep profiteert

Eind december heeft de gemeenteraad daarom ingestemd met een voorstel om budget beschikbaar te stellen voor aanvullende maatregelen tegen energiearmoede waarvan een bredere groep kan profiteren. Naar aanleiding van dit besluit heeft de gemeente nieuwe regelingen uitgewerkt, ook voor de inkomens tussen 130% en 175% van het sociaal minimum (naar schatting 20.000 huishoudens, naast de 10.000 huishoudens onder 130% sociaal minimum).

Gratis energiebespaarcoach voor alle Heerlenaren

De energiebespaarcoach kijkt bij inwoners thuis hoe mensen met kleine aanpassingen energie kunnen besparen. Ook inventariseert de energiebespaarcoach meteen of inwoners gebruik kunnen maken van de nieuwe witgoedregeling voor inkomens tot 175% van het sociaal minimum.

               
Percentage van de bijstandsnorm – netto bedragen (inclusief vakantiegeld)130% in 2023175% in 2023
U bent alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioenleeftijd€        1.554,36 €      2.092,41
U bent alleenstaand en gepensioneerd€        1.729,87 €      2.328,67
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd€        2.220,50 €      2.989,14
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd€        2.349,36 €      3.162,60
   

Parkstad Energieknip uitgebreid voor grotere inkomensgroep

Mensen met een inkomen vanaf 130% tot 175% van het sociaal minimum krijgen recht op de Energieknip met 100 EURO tegoed*. Zij kunnen het tegoed inwisselen bij bouwmarkten voor bijvoorbeeld slimme douchekoppen of LED-verlichting. Vanaf 20 februari 2023 kunnen mensen terecht op onze site voor het aanvraagformulier.

Witgoedregeling via de energiebespaarcoach

De witgoedregeling is het begin van structurele verduurzaming waar het Verbond voor Energierechtvaardigheid zich op lange termijn op richt, ten bate van zowel de Heerlenaren als het klimaat. De regeling is bedoeld voor lagere (midden) inkomens (tot 175% van de bijstandsnorm 2023). Hiermee kunnen huishoudens maximaal 1 energieslurpend, ouder witgoed-apparaat omwisselen voor een nieuw, energiezuinig exemplaar. De aanvraag hiervoor gaat lopen vanaf 20 februari, via de energiebespaarcoach.

Redactionele noot:

*De Parkstad Energieknip voor de inkomensgroep tot 130% sociaal minimum bestaat al langer. Deze inkomensgroep heeft recht op 250 EURO tegoed op de Energieknip. Zij ontvangen hierover een brief als zij energietoeslag aanvragen en krijgen. Mensen die nog geen aanvraag hebben gedaan, kunnen alsnog de energietoeslag 2022 aanvragen t/m 30 juni 2023. Zij krijgen dan ook automatisch de toegangscodes voor de Energieknip met 250 EURO tegoed.

Meer informatie vindt u op onze site, onder andere via www.heerlen.nl/energiekosten.

Ouderen op zoek naar nieuwe liefde

PERSBERICHT

Met speeddates en Ball zum einsamen Herzen

Ouderen op zoek naar nieuwe liefde

De gemeente Heerlen gaat alleenstaande ouderen helpen bij het vinden van een partner. Dat kan met het organiseren van speeddates voor ouderen, maar bijvoorbeeld ook door het organiseren van een zogenaamd ‘Ball zum einsamen Herzen’, een gezellige dansavond.

Wethouder Marco Peters van Ouderenbeleid: “Er is zeker behoefte bij alleenstaande ouderen aan contact, vriendschappen en relaties. Genoeg mensen vinden het fijn om samen te kunnen zijn met iemand, ook op hogere leeftijd. Alleen ervaren velen een drempel om er iets aan te doen. Wij willen hierbij helpen”.

Initiatief

Het idee voor dit initiatief is ontstaan tijdens de bezoeken van de wethouder met de seniorassistent. Elke twee weken gaan zij samen naar een activiteit voor ouderen, verspreid over de hele stad. Ze schuiven aan bij een koffie-uurtje in een gemeenschapshuis, doen mee met een spelletje of nemen deel aan een gymles. Waar het daarbij echt om gaat is te horen wat er leeft onder ouderen en hoe daarmee het ouderenbeleid in de stad verder vormgegeven kan worden.

Valentijnsdag

“14 februari: Valentijnsdag. Welke dag is beter dan deze, om dit idee te lanceren”, aldus Marco Peters. “En natuurlijk moeten we nog wat zaken regelen voordat we echt van start kunnen. Maar geloof me. Alles wat hieruit kan voortkomen is mooi en brengt mensen bij elkaar. Op welke manier dan ook”.

Misera Bal

Zondag 19 februari Morenhoek Heerlen Centrum

Kaartverkoop Poefelezitting

op 17 februari organiseert de Bewonersraad Heerlen samen met De Tent (Winkbulle) weer na twee jaar de Poefelezitting. Kaarten kunnen gekocht worden op www.DETENTHEERLEN.nl.

MijnOntbijt voor werknemers WerkvoorHeerlen

Aftrap MijnOntbijt voor werknemers WerkvoorHeerlen

Vierhonderd medewerkers van de Stichting WerkvoorHeerlen krijgen 3 keer per week gratis ontbijt. Vandaag is de officiële aftrap van de proef die een jaar duurt. De medewerkers bereiden ’s ochtends zelf het ontbijt voor.

Het ontbijt bestaat onder andere uit brood met hartig en zoet beleg, fruit en yoghurt met muesli.  Gezonde voedingsmiddelen dus die bijdragen aan betere concentratie en een hogere productiviteit door de dag heen. Daarnaast draagt samen ontbijten bij aan een betere onderlinge band en voelen zij zich meer en sneller onderdeel van de organisatie.

Wethouder Martin de Beer (Participatie): “We kregen signalen dat ten gevolge van de stijgende kosten door de inflatie steeds meer mensen zonder ontbijt op hun werk verschijnen. Zo is deze maatregel, vergelijkbaar met het schoolontbijt op de Gezonde Basisschool van de Toekomst, tot stand gekomen.”

Hulp bij Huishouden

Nieuwe procedure uitvoering Hulp bij Huishouden gestart

Heerlen is gestart met de voorbereidingen voor het afsluiten van een nieuw subsidiecontract voor de uitvoering van de hulp bij het huishouden in het kader van de maatschappelijke ondersteuning. Het huidige contract met de twee aanbieders die nu deze hulp uitvoeren, loopt af op 1 januari 2024.

Heerlen vindt het belangrijk dat iedere inwoner kan (blijven) meedoen in de maatschappij, ook als iemand ouder is of ondersteuning nodig heeft. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden als een inwoner onvoldoende zelfredzaam is. Dit kan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp zijn. Door tijdig hulp bij het huishouden te organiseren, voorkomen we vervuiling of verwaarlozing en is inzet van intensievere zorg en ondersteuning minder snel nodig. Hierdoor blijft betrokkene langer zelfstandig in de eigen leefomgeving wonen.
De voorbereidingen voor een nieuw contract voor hulp in het huishouden is gestart. In de procedure wordt uitgegaan van een overeenkomst voor vier jaar (2024-2028) met maximaal drie maal twee jaar verlenging. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om de hulp bij het huishouden anders in te richten, waarbij indicatieloos en één vast budget centraal staan.

Hulp bij het huishouden anders inrichten

Hulp bij het huishouden is nu georganiseerd via een maatwerkvoorziening, waarbij gewerkt wordt met een trajectbudget. De gemeente geeft hiervoor een beschikking af. De cliënten betalen een eigen bijdrage, die wordt geïnd door het CAK. Een groot deel van de Heerlense cliënten is echter vrijgesteld en betaalt geen eigen bijdrage.
Heerlen gaat nu onderzoeken of het mogelijk is, om in de toekomst –in plaats van met een maatwerkvoorziening– te werken met een algemene voorziening met een taakgerichte financiering en vast budget. Deze werkwijze wordt nu ook naar tevredenheid toegepast bij de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning van de Wmo, Jeugdzorg en Beschermd Wonen.

Peter van Zutphen, wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg, is een groot voorstander van het anders inrichten van de uitvoering van de hulp bij het huishouden: “Onze manier van aanpak in het sociaal domein werpt zijn vruchten af. Samenwerking in plaats van marktwerking, met vertrouwen in de professional en financiering op basis van lumpsum, leveren goede resultaten op. Voor alle partijen, ook voor onze inwoners. Het anders inrichten van de hulp bij het huishouden is verder voordelig voor inwoners, omdat hulp beschikbaar komt zonder uitgebreid onderzoek en indicatiestelling van de gemeente. Voortzetting van de ingezette koers is dan ook vanzelfsprekend”.

De komende maanden wordt in samenwerking met gemeenteraad, aanbieders, en MO-adviesraad verder gewerkt aan het formuleren van de voorwaarden die de basis vormen van de uiteindelijke subsidiedocumenten. In de 2e helft van dit jaar wordt besloten welke zorgaanbieders vanaf 1 januari 2024 de hulp bij het huishouden gaan uitvoeren.