Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

October, 2022:

Heerlen zet ook de knop om

De vanzelfsprekendheid waarmee we energie gebruiken is veranderd. Gas en elektriciteit zijn duurder geworden, waardoor de energierekening stijgt. Extra belangrijk om energie te gaan besparen. Om het goede voorbeeld te geven en uit solidariteit met huishoudens die met steeds hogere energierekeningen te maken krijgen, verlaagt de gemeente de komende periode in al haar ambtelijke gebouwen de temperatuur naar 19 graden. In het kader van de landelijke campagne ‘Zet ook de knop om’ zetten we daarnaast tijdelijk in enkele iconische Heerlense gebouwen het licht uit.

Het licht uit

Naast het initiatief van de gemeente om structureel de temperatuur in haar ambtelijke gebouwen te verlagen, worden net als elders in het land beeldbepalende gebouwen in Heerlen meegenomen in de campagne ‘Zet ook de knop om’. Bij het iconische Heerlense duo van de middeleeuwse Pancratiuskerk en het modernistische SCHUNCK-gebouw gaan tijdelijk, om aandacht te vragen voor de noodzaak tot energiebesparing, de lichten uit.

Wethouder vastgoed Casper Gelderblom: “Het is van groot belang dat wij als gemeente onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en solidair zijn met alle inwoners die te maken krijgen met hogere energierekeningen. Dat doen we niet alleen de komende maanden, maar ook de komende jaren door in te zetten op brede verduurzaming van ons vastgoed.”

Zet zelf ook de knop om!

De prijs voor energie en gas is hoog. Met een paar simpele tips kun je al flink besparen. Ook thuis kun je de knop omzetten. Op de website ‘Zet ook de knop om’ staan praktische bespaartips voor ondernemers en huishoudens.

Verduurzaming in Heerlen

De gemeente neemt een aantal energiebesparende maatregelen. Vanaf november gaat bijvoorbeeld een groot gedeelte van het voormalige stadskantoor aan de Putgraaf dicht. Hiermee besparen we in vijf maanden tijd 30.000 kuub gas, gelijk aan 30% van het verbruik op die locatie. Daarnaast vraagt de gemeente ook aan enkele grote huurders de verwarming lager te zetten uit solidariteit. Naast deze korte termijn campagne, werkt de gemeente Heerlen ook aan structurele verduurzaming van haar vastgoed de komende jaren.  

Verhuizing taxistandplaatsen Dr.Poelsstraat

Camera toegang stadscentrum

De toegang tot het voetgangersgebied van Heerlen verandert vanaf 3 oktober 2022. De rood-witte paaltjes die nu nog de toegang versperren, worden vervangen door camera’s. Die bekijken de kentekens van voertuigen die het voetgangersgebied inrijden. Staat een kenteken niet geregistreerd, dan krijgt de eigenaar van het voertuig een boete. Eigenaren van voertuigen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen een (tijdelijke) ontheffing aanvragen, waarmee ze toch de binnenstad kunnen inrijden.

Hoe werkt het precies?

Het voetgangersgebied is elke dag tussen 7:30 en 12:00 uur (venstertijden) voor iedereen toegankelijk. Wilt u buiten deze tijd met een gemotoriseerd voertuig (auto’s, motoren, scooters, snorfietsen) het stadscentrum inrijden? Dan moet u een ontheffing aanvragen. Daarbij wordt het kenteken van uw voertuig geregistreerd en opgenomen in een landelijke database. Rijdt u de stad in? Dan maakt de camera een foto van uw kenteken. Het systeem achter de camera controleert of het kenteken staat geregistreerd. Is dat het geval? Dan gebeurt er niets. Is het kenteken niet geregistreerd? Dan krijgt de eigenaar een boete.

Waarschuwing

Rijdt u ná 14 november a.s. de eerste keer zonder ontheffing langs een camera? Dan krijgt u nog geen boete, maar een waarschuwing. Pas bij de tweede keer inrijden zonder ontheffing, volgt een boete. Deze regeling geldt tot 1 januari 2023. Na die datum krijgt u al een boete bij de eerste keer inrijden zonder ontheffing.

Tegelijk met deze brief ontvangt u een plattegrond van het centrum. Daarop kunt u zien, waar de camera’s precies staan.

Automatische zakpalen

Het deel van het voetgangersgebied rond het Pancratiusplein is afgesloten met automatische zakpalen (bollards). Deze worden nu met een pasje bediend. Ook op deze plaatsen komen camera’s die kentekens scannen en vergelijken met de database. Is voor het kenteken een ontheffing verleend, dan zakt de paal vanzelf. Is het kenteken niet bekend, dan mag het voertuig niet door.

Oude pas inleveren

Vanaf 14 november komt het oude systeem met de toegangspassen te vervallen. Heeft u nog een pasje waarmee u de automatische zakpalen kunt bedienen? Vanaf 14 november kunt u deze niet meer gebruiken. Met het bijgevoegde ‘innamebewijs’ kunt u de borg terugkrijgen die u daarvoor heeft betaald. Daarvoor kunt u, zonder afspraak, terecht bij de publieksbalie in het stadskantoor aan de Geleenstraat.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

  • Dat u zelf een ontheffing moet aanvragen voor het voertuig waarmee u het voetgangersgebied buiten de dagelijkse venstertijden wilt inrijden.
  • Dat u uw leveranciers moet laten weten dat ze een ontheffing moeten aanvragen; ze kunnen het kenteken ook aan u doorgeven, zodat u de ontheffing voor hen aanvraagt.
  • Dat u wijzigingen van kentekens heel gemakkelijk zelf digitaal kunt aanvragen.
  • Dat u tijdelijke ontheffingen heel gemakkelijk digitaal kunt aanvragen. Bijvoorbeeld als u een evenement organiseert.

Iedereen moet een ontheffing aanvragen

Voor het nieuwe systeem moet iedereen die buiten de dagelijkse venstertijden het voetgangersgebied wil inrijden, een ontheffing aanvragen. Dat kan vanaf 3 oktober rechtstreeks via https://parkeren.heerlen.nl.

Op www.heerlen.nl/ontheffing-inrijden-voetgangersgebied staat meer uitleg over dit onderwerp. Bijvoorbeeld aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor een ontheffing in aanmerking te komen. Het is namelijk niet zo dat u als pashouder in de nieuwe situatie automatisch recht op toegang behoudt.

Mensen die al een ontheffing hebben, moeten voor het nieuwe systeem ook een nieuwe ontheffing aanvragen. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan krijgt u automatisch een ontheffing die geldig is tot en met 31 december 2023.

Hulp nodig?

We realiseren ons dat deze nieuwe manier van aanvragen wennen is en niet voor iedereen even gemakkelijk.

Komt u er niet uit? Stuur dan een mail naar kentekentoegang@heerlen.nl. Of neem contact met de heer J. van Daal, telefoon 045 5604664.

Via www.heerlen.nl/afspraak kunt u een afspraak maken voor het spreekuur parkeren op dinsdagochtend.

Met vriendelijke groeten,

Marco Peters

Wethouder Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Ouderenbeleid   

Om burgers te helpen wordt er een fysiek infopunt ingericht in het stadskantoor op de 1e verdieping (boven aan de trap), ingang Geleenstraat, Burgerzaken waar iedereen extra info kan inwinnen en waar de gemeente de mensen die niet in staat zijn wegwijs te worden in de digitale omgeving “live” kunnen helpen. Dit gaat de gemeente doen de komende 4 dinsdagen, vanaf 25 oktober 4 weken lang, vooralsnog tot en met 15 november. Iedereen kan binnenlopen zonder afspraak.

Dag van de Stilte

PERSBERICHT

Wandel mee met de stiltewandeling

Zondag 30 oktober is de Dag van de Stilte. Op deze dag wordt er aandacht besteed aan het belang van stilte in de omgeving en in uzelf. De gemeente Heerlen vraagt op deze dag aandacht voor de aan- of afwezigheid van geluid door een stiltewandeling te organiseren op zondag 30 oktober. Aanmelden voor de wandeling is mogelijk tot en met donderdag 27 oktober.

De Dag van de Stilte
Sinds 2011 vindt de Dag van de Stilte plaats op de laatste zondag van oktober. Op deze dag worden er door het hele land stilteactiviteiten georganiseerd met als doel om aandacht te vragen voor het belang van stilte in onze buiten- en binnenwereld. Het ervaren van stilte is namelijk goed voor de rust in onszelf en voor ons welzijn, zowel op lichamelijk, emotioneel als mentaal vlak.  

De stiltewandeling

Onder begeleiding van twee natuurgidsen, een paddenstoel- en bodemexpert, wordt een wandeling van ongeveer 8 kilometer gewandeld. Zoals de naam al zegt, wordt de wandeling voornamelijk in stilte bewandeld. Tijdens de wandeling zijn er enkele momenten waarop de natuurgidsen interessante plekken toelichten en er is de mogelijkheid om vragen te stellen.

Praktische informatie

De stiltewandeling begint stipt om 10.30 uur en eindigt rond 14.30 uur. Het startpunt van de wandeling is bij de ingang van het Aambos ter hoogte van de kruising Putgraaf en Groene Boord.

De wandeling gaat onder alle omstandigheden door. Zorg dus voor stevige schoenen en passende kleding voor de wandeling en het weer. De wandeling is geschikt voor mensen met een normale gezondheid. De wandelsnelheid ligt niet hoog, maar is niet geschikt voor mensen in een rolstoel of voor kinderwagens. Honden zijn welkom mits aangelijnd en onder controle.

Aanmelden

De gemeente zorgt voor een hapje en een drankje na afloop van de wandeling. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om u uiterlijk donderdag 27 oktober op te geven voor de wandeling via gemeente@heerlen.nl o.v.v. stiltewandeling of telefonisch via het nummer 14 045.

Plan van aanpak omgevingsvisie

PERSBERICHT

Toekomstperspectief voor de samenleving

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het plan van aanpak om te komen tot de omgevingsvisie, inclusief het bijbehorende Participatietraject. Het wordt een toekomstperspectief dat aansluit op het coalitieakkoord ‘Uit liefde voor onze stad’ en waarin de samenleving zich herkent. De visie moet halverwege 2024 klaar zijn.

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in werking op 1 juli 2023. Elke gemeente moet dan een omgevingsvisie opstellen. Daarin wordt de samenhang beschreven tussen onder meer ruimte, natuur, water, milieu, landschap, verkeer, vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Ook beschrijft de visie de gewenste ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid, stikstof, energietransitie en veiligheids- en gezondheidsaspecten. Op die manier legt de omgevingsvisie de relatie tussen de fysieke leefomgeving en sociaal maatschappelijke opgaven.

Samenspraak

Het opstellen van de omgevingsvisie gebeurt in samenspraak met de Heerlense samenleving. Dit participatieproces loopt gelijk met het traject voor de omgevingsvisie.

Zo komt er een gemeentebrede meedenkgroep, met daarin zoveel mogelijk mensen met een verschillende achtergrond. Ook worden gebiedsgerichte enquêtes en bijeenkomsten gehouden waarin bewoners en ondernemers met elkaar praten over wat ze belangrijk vinden voor de stad. En thematische sessies met maatschappelijke organisaties en (ervarings-)deskundigen geven aan waar interessante perspectieven voor de stad liggen.

Nieuwe inzichten

Tijdens het traject worden verschillende evaluatierondes gehouden. De uitkomsten worden steeds gebruikt in de volgende ronde van het traject.

De uiteindelijk opgeleverde omgevingsvisie is een ‘levend’ document. Veranderende maatschappelijke opgaven en nieuwe inzichten worden meteen meegenomen in het maken van keuzes voor de fysieke leefomgeving.

Werkzaamheden Dr.Poelsstraat

Wegwerkzaamheden Honigmannstraat

Wegwerkzaamheden Honigmannstraat

Op 1 en 2 november vinden er werkzaamheden plaats in de Honigmannstraat t.b.v. het verwijderen van verkeerspaaltjes ook wel bollard genoemd.

De Honigmannstraat is op dinsdag 1 november en woensdag 2 november ter hoogte van de ING Bank afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Parkstadgemeenten ondersteunen inwoners

PERSBERICHT

Parkstadgemeenten ondersteunen inwoners met gratis energieadvies en €250,- aan energiebesparende maatregelen

De Parkstadgemeenten, onder aanvoering van Heerlen, gaan inwoners die recht hebben op de energietoeslag ondersteunen bij het besparen op de stijgende energiekosten. Zij krijgen een gratis energiebespaarcoach en een tegoed van €250,- via de Parkstad Energieknip-app aangeboden om energiebesparende producten te kopen bij aangesloten bouwmarkten of de WoonWijzerWinkel. De Parkstadgemeenten hebben hiervoor de handen ineengeslagen met een groot aantal belangrijke maatschappelijke partners, die zich verenigd hebben in een nieuw samenwerkingsverband: het ‘Verbond voor Energierechtvaardigheid’.

Energiearmoede
De stijgende energieprijzen vormen één van de grootste problemen van onze tijd. De crisis illustreert niet alleen de ecologische, maar ook de sociale noodzaak van verduurzaming. Parkstad is daarbij één van de zwaarst getroffen gebieden van ons land. Landelijk leven er gemiddeld 6.88% van de huishoudens in energiearmoede, in onze regio gaat dit om bijna 10%, en in Heerlen zelfs om meer dan 12%.
Wethouder Gelderblom van Heerlen onderstreept daarom het belang van deze aanpak: “Door de hoge energierekening moeten steeds meer mensen in Heerlen en Parkstad kiezen tussen koken of stoken. Dat is onacceptabel! Daarom doen we er met deze aanpak alles aan om de impact van de energiecrisis deze winter bij de zwaarst getroffen huishoudens zoveel mogelijk te verzachten.” Maar energiearmoede houdt niet op bij het einde van de winter. “Waar we nu pleisters plakken, gaan we komende jaren inzetten op genezing: structurele verduurzaming van onze energiehuishouding en woningvoorraad.”

Digitale beurs
De Parkstad Energieknip-app is een digitale beurs voor energiebesparing, ontwikkeld in samenwerking met de Stadsregio Parkstad. Met behulp van deze app kunnen de inwoners van Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Brunssum en Simpelveld betalen bij aangesloten bouwmarkten of de WoonWijzerWinkel om energiebesparende producten te kopen.Daarnaast kunnen ze ook een afspraak maken met een energiebespaarcoach om thuis advies te krijgen over welke energiebesparende producten in hun situatie kunnen helpen om de energierekening te verlagen. Ook aan minder digitaal vaardige mensen binnen de doelgroep is gedacht. Zij kunnen via de WoonWijzerWinkel alternatieve vouchers ontvangen en een afspraak met een energiebespaarcoach plannen.
Van energiearmoede naar energierechtvaardigheid

Het fenomeen energiearmoede ontstijgt zowel het niveau van de gemeente als de korte termijn. Daarom hebben de Parkstadgemeenten in het nieuwe ‘Verbond voor Energierechtvaardigheid’ de krachten gebundeld met woningcorporaties, huurdersorganisaties, de WoonWijzerWinkel, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, en andere maatschappelijke organisaties in de regio. Gezamenlijk zullen zij de komende maanden bovenstaande aanpak zoveel mogelijk bij de doelgroep doen landen. Op de langere termijn zal de samenwerking zich richten op structurele oplossingen voor de problematiek rondom energiearmoede. 

Initiatiefnemer wethouder Gelderblom: “Met ons brede maatschappelijke Verbond slaan we de handen ineen om de komende jaren energiearmoede om te buigen naar energierechtvaardigheid. Dat betekent: een betaalbare energierekening, een leefbare woonkamertemperatuur, en een houdbare ecologische voetafdruk.”

Binnen het Verbond ondernemen ook de niet-gemeentelijke deelnemers de komende maanden al verscheidene acties. Zo richt het Legers des Heils buurtkamers in waar mensen terecht kunnen die thuis gas willen besparen, werven verschillende deelnemende partijen energiebespaarcoaches, en vult woningcorporatie Weller het aanbod van de gemeente van gratis energieadvies en een budget voor energiebesparende maatregelen aan voor bewoners van E/F/G label-huizen met inkomens boven 130% van de bijstandsnorm.


Verwijderen bollard Honigmanstraat

Op 1 en 2 november is de Honigmanstraat afgesloten ter hoogte van de ING bank voor gemotoriseerd verkeer ten behoeve van het verwijderen van de bollard

JENS gaat uitvoering geven aan basishulp jeugd

Gezamenlijk persbericht gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal

Aanbestedingsprocedure inkoop basishulp jeugd 2023 t/m 2027 afgerond

JENS gaat uitvoering geven aan basishulp jeugd

De in mei gestarte aanbestedingsprocedure voor de inkoop van de basishulp jeugd (ambulante jeugdhulp en lokaal preventieve activiteiten) 2023 tot en met 2027 door de gemeenten Heerlen, Voerendaal en Landgraaf is afgerond. Na de huidige periode die afloopt per 1 januari 2023 gaat JENS de jeugdhulp in deze gemeenten uitvoeren. Hierbij wordt voortgeborduurd op de doelstellingen en uitgangspunten van vier jaar geleden. Want het blijft voor alle drie de gemeenten topprioriteit dat zoveel mogelijk kinderen kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving.

Gezamenlijke aanbesteding

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp.

Om de hulpverlening te verbeteren en de kosten beter beheersbaar te maken, besloten Heerlen, Voerendaal en Landgraaf vier jaar geleden om de inkoop van de jeugdhulp, anders dan gebruikelijk, samen aan te besteden op basis van een vastgesteld bedrag. Door een gezamenlijk inkoop wordt een betere en efficiëntere zorg voor jeugd beoogd, laagdrempelig, normaliserend en dicht bij huis, in de buurt/wijk, waarbij aanbieders samenwerken en prikkels ervaren om te veranderen.

JENS gaat uitvoering geven aan basishulp jeugd

In het aanbestedingstraject heeft één partij, JENS, ingeschreven. Samen met JENS is gekeken naar de ervaringen van de afgelopen vier jaar. Hierbij heeft een beoordelingscommissie aangegeven welke verbeteringen wenselijk en noodzakelijk worden geacht.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige inkoop hebben te maken met:

  •  het budget, dat tijdens de looptijd geïndexeerd kan worden en rekening houdt met omstandigheden en gerichte opgaves.
  •  de looptijd van het contract die van vier naar vijf jaar gaat.
  •  de ‘medewerkers toegang’ die niet zoals eerder gepland overgaan naar JENS, maar in dienst blijven van de gemeente.

Zorg zoveel mogelijk vanuit de wijk

Vandaag, 11 oktober 2022, hebben de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal definitief de opdracht voor de uitvoering van de basishulp Jeugd 2023 t/m 2027 gegund aan JENS. Hierbij hebben de drie gemeenten uitgesproken blij te zijn met JENS als partner waarmee op een stevig fundament verder gebouwd kan worden aan een betere en efficiëntere zorg voor onze jeugd, zoveel mogelijk vanuit de wijk, dicht bij het kind en het gezin.