Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

September, 2022:

Zuyd Hogeschool naar het centrum?

Beoogde nieuwe huisvesting voor Zuyd Hogeschool

Voor het blok tussen de Promenade, Saroleastraat, Geleenstraat en Honigmannstraat (Promenade I) is in de toekomst een andere bestemming voorzien. Het gaat dan om een maatschappelijke bestemming ten behoeve van een beoogde nieuwe onderwijshuisvesting voor Zuyd Hogeschool, gecombineerd met overige centrumbestemmingen die levendigheid intensiveren zoals horeca, dienstverlening, detailhandel, openbare ruimte en wonen. Om dit mogelijk te maken heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 27 september een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op Promenade I. Indien de huidige vastgoedeigenaren hun eigendom willen verkopen, dienen ze het eerst aan de gemeente te koop aan te bieden.

Keuze voor locatie

Zuyd Hogeschool heeft in 2019 een strategisch vastgoed- en huisvestingsplan opgesteld. In dit plan kijkt Zuyd vooruit naar wat nodig is om de huisvesting in haar drie vestigingssteden – Heerlen, Maastricht en Sittard – aan te laten sluiten bij de toekomstige eisen. Daarbij kijkt Zuyd niet alleen naar de gebouwen en de inrichting, maar ook naar wat passend is bij de verschillende opleidingsvormen en de benodigde ruimte. Hierbij spelen samenwerking met het werkveld, het samen leren en het ontmoeten van studenten een belangrijke rol, alsmede de verbinding met stad en regio. Bij de (ver)bouwplannen wordt ook rekening gehouden met duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Olaf van Nugteren, vicevoorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool: “Onze huidige locatie Nieuw Eyckholt is te ruim en daarom zijn wij op zoek naar een andere locatie die nauw aansluit op onze onderwijsvisie. Daarbij komt in Heerlen de Promenade als meest geschikte locatie uit de bus. Alle bijbehorende voorzieningen zijn in de directe nabijheid aanwezig: openbaar vervoer, culturele instellingen, horeca en groen- en parkvoorzieningen. Kortom, wij zijn blij met deze stap die de gemeente zet. Uiteraard zullen wij bij dit proces het gebruikelijke overleg voeren met de medezeggenschap en toezichthouder. Betrokkenheid van al onze interne partijen staat bij ons hoog in het vaandel.”

Wethouder centrumontwikkeling en onderwijs Jordy Clemens: “Promenade I kan – op enkele uitzonderingen na – behoorlijk wat liefde gebruiken. Sommige panden staan al geruime tijd leeg. We hebben nu de kans om dit stuk, midden in onze stad, samen met Zuyd Hogeschool nieuw leven in te blazen. Het is een uitgelezen kans om het gebied weer de kwaliteit te geven die het verdient. Daarmee komt een hbo-instelling met vele studierichtingen, studenten, medewerkers en onderzoekers naar het centrum.” Uiteraard worden de betroffen vastgoedeigenaren, exploitanten en bewoners gedurende het gehele traject betrokken.

Gezamenlijk optrekken

De gemeente Heerlen en Zuyd Hogeschool hebben onlangs een intentieovereenkomst getekend voor de beoogde verhuizing. Om dit te realiseren heeft de gemeente ervoor gekozen om het instrument voorkeursrecht in te zetten. Dit past ook in het coalitieakkoord, waarin is opgenomen dat de gemeente een actiever grondbeleid gaat voeren.

Procedure

Vastgoedeigenaren, exploitanten en bewoners in het plangebied zijn schriftelijk geïnformeerd over het besluit dat (samen met alle bijlagen) gedurende zes weken ter inzage ligt. De aanwijzing is maximaal drie maanden geldig. Om het voorkeursrecht vervolgens nog een periode van drie jaar te laten voortduren, ligt er in december een voorstel in de raad.

Onderwijs naar centrum

Heerlen wil het onderwijs terughalen naar het centrum, omdat studenten de levendigheid van de stad verrijken. Inmiddels hebben meerdere onderwijsinstellingen kenbaar gemaakt graag naar het centrum te willen verhuizen, om zo onderwijs, werken en onderzoek optimaal te kunnen combineren. Daarover worden nu met de diverse onderwijsinstellingen gesprekken gevoerd.

plaatje promenade

Datum nieuwsbericht

Actieweek tegen Pesten

Gemeente Heerlen ondersteunt de landelijke actieweek tegen Pesten

Maandag 26 september start de landelijke Week tegen Pesten op scholen. Pesten is beschadigend en kan veel leed veroorzaken. Vooral kinderen en jongeren zijn hierbij kwetsbaar. Pesten kan heel verstorend werken op hun ontwikkeling. Vaak ook merken ouders of mensen om het slachtoffer heen wel wat aan de hand is, maar weten ze niet wat ze tegen pesten kunnen doen. Vanwege de grote impact die pesten heeft, ondersteunt de gemeente Heerlen de landelijke actie en vragen wij extra aandacht hiervoor, onder andere op social media.

Speciale les in Heerlen

In deze Week tegen Pesten geeft stichting HALT* een speciale les op basisschool Eikenderveld. Deze les is bedoeld om leerlingen bewust te maken van cyberpesten en de gevolgen hiervan. Jordy Clemens, wethouder Onderwijs is er bij om te mee te luisteren en in gesprek te gaan met de leerlingen hierover. Dit gebeurt op donderdag 29 september a.s. 

Wethouder Jordy Clemens (onderwijs) hierover: ‘Pesten komt overal voor. Tussen kinderen op school maar ook door volwassenen op de werkvloer. We móeten het met elkaar hebben over de enorme impact die pesten op mensen kan hebben. En we moeten ervoor zorgen dat het stopt.’

Gratis lesmateriaal

Via de landelijke site www.weektegenpesten.com kunnen scholen gratis lesmateriaal vinden. Dit jaar gaat het om ‘Grapje, moet toch kunnen?!’ Hiermee kunnen scholen gemakkelijk het gesprek aangaan over dit thema.

Verder kunt u informatie vinden op de volgende websites (u verlaat onze site): 

* Stichting HALt heeft een taak in het pestprotocol voor het onderwijs. HALT legt de pestincidenten in het onderwijs vast.

Jongen in tranen. Foto: Kat J, Unsplash.com

Kwikstart-app voor jongeren

Kwikstart-app helpt Heerlense jongeren die 18 worden

Voor jongeren die 18 worden kan het leven ineens behoorlijk ingewikkeld zijn. Er komt dan heel wat op je af en vanaf deze leeftijd moet je heel wat zaken zelf regelen. Verzekeringen, school, werk en misschien zelfs een eigen kamer of woning. Om jongeren hierbij te helpen is Kwikstart ontwikkeld; een app die belangrijke zaken voor jeugdigen en jongvolwassenen inzichtelijk maakt. Het is daarnaast ook handig voor ouders om inzichtelijk te krijgen welke verplichtingen ze wel of niet hebben met betrekking tot eigen kinderen.

Handige app voor 18+ met info wát zelf te regelen

Kwikstart is een landelijke app, die (kwetsbare) jongeren die achttien worden helpt op weg naar zelfstandigheid. Vanaf 13 september is ook specifiek Heerlense info op deze app te vinden.


Peter van Zutphen, wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg is blij met de app: “Met de Kwikstart-app geven we jongeren en hun omgeving specifieke informatie die voor hun zelfstandigheid en hun toekomst belangrijk is. Het is een heel handig hulpmiddel om erachter te komen wat je allemaal moet regelen op het gebied van wonen, werk, geldzaken, school, gezondheid & hulp, verzekeringen etc.; zaken die voor velen vaak onduidelijk zijn. In Kwikstart vind je alle te regelen zaken op een rijtje”.

De app Kwikstart is gratis te downloaden. Door op woonplaats Heerlen te zoeken komen jongeren meteen bij de lokale informatie terecht. De filmpjes en checklist helpen je op weg.

Datum nieuwsbericht

 13 s

Leegstaand Arcusgebouw wordt groen wooncomplex

Leegstaand Arcusgebouw in Heerlen wordt groen wooncomplex met vijftig appartementen, invulling Leger des Heils nog onduidelijk

Een impressie van hoe het Arcus-gebouw er na de verbouwing gaat uitzien. — © LoftVastgoed Heerlen – 

Het voormalige gebouw van Arcus College aan de Willemstraat in Heerlen is verkocht en wordt verbouwd tot vijftig woningen. De nieuwe eigenaar zoekt nog een invulling voor de oude plek van de dag- en nachtopvang.

Loft Vastgoed uit Eindhoven is de nieuwe eigenaar van het gebouw in de bocht van de Klompstraat-Willemstraat. Het bedrijf was nog niet eerder actief in Heerlen. „We zien dat er heel veel gebeurt in Heerlen-Centrum, dat er mooie kwaliteitsimpulsen worden gegeven”, zegt Gé Peters, planontwikkelaar van Loft Vastgoed.

Het bedrijf heeft zich niet laten leiden door het negatieve imago dat Heerlen soms nog heeft. Peters: „In dat opzicht is het fijn als je een buitenstaander bent en niet de emotie vanuit de stad hoeft te delen. Bovendien is er overal een tekort aan woningen, dus ik denk dat onze toevoeging absoluut kans van slagen heeft, zeker vanwege de nabijheid van het centrum en het station.”

Het schoolgebouw staat leeg sinds Arcus College met zijn horecaopleiding zo’n acht jaar geleden naar de nieuwbouw aan de Valkenburgerweg is verhuisd. Alleen de begane grond is nog gevuld met Fair Play en tapasrestaurant Carpe Diem, die beide nog een huurcontract voor enkele jaren hebben. Parkeergarage de Klomp die aan het gebouw vastzit blijft in handen van Q-Park.

Het lege schoolgebouw in de bocht van de Willemstraat-Klompstraat.  — © De Limburger

De meest beladen ruimte in het gebouw is die waar de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils tot aan de verhuizing naar de Gasthuisstraat was gevestigd. Peters: „Voor die ruimte zoeken we nieuwe invulling. Daar is nog niets concreet over. Het moet een nuttige functie worden die de stad kan dragen, iets dat beter is dan de dooie hoek die het nu is.”

De bovenverdiepingen worden omgebouwd tot vijfenveertig à vijftig huurwoningen. Peters: „We willen vooral de doelgroep bedienen die altijd tussen wal en schip belandt, zoals starters en werkenden die nog niet in staat zijn een eigen woning te kopen, maar niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen.”

Voormalig klaslokalen van Arcus zullen daarom veranderen in woningen. Op het dak, waar de technische installatie van het gebouw zit, wordt een extra bouwlaag met woningen toegevoegd. Het dakterras wordt een gezamenlijke ruimte, die net als het dak een groene invulling krijgt. Peters verwacht dat Loft Vastgoed eind volgend jaar kan starten met de bouw.

De vorige eigenaar VOC Vastgoed heeft voor dit pand vier jaar geleden ook al woningbouwplannen opgesteld. „Wij wilden er shortstayappartementen van maken met maximaal een tot twee jaar bewoning en dus veel doorstroming. Volgens de gemeente en IBA was de locatie toen geen prioriteit. We hebben er dan ook verder geen energie in gestoken. We zijn verheugd dat Loft Vastgoed het nu weer oppakt”, zegt Miriam Jongen van VOC.

Lees ook: Nieuwe invulling voor voormalige Heerlense horecavakschool