Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

August, 2022:

Fiedel van der Hijden ontvangt zilveren erepenning

Het college van Heerlen heeft besloten een zilveren erepenning uit te reiken aan Fiedel van der Hijden. Deze ontvangt hij op 26 augustus 2022 van de gemeente Heerlen. Zijn sleutelrol in de Heerlense cultuursector is de aanleiding voor deze huldiging.

Fiedel van der Hijden stopt na 32 jaar bij Cultura Nova. De initiatiefnemer en artistiek leider van het beeldend theaterfestival in en rond Heerlen vindt het tijd om plaats te maken voor jongere mensen. Hij vertrekt per 1 oktober. Ondanks dat hij Cultura Nova los gaat laten blijft hij wel betrokken bij de cultuursector in Heerlen.

Culturele inspirator

Naast het belangrijke succes van Cultura Nova, waar Fiedel in 1991 initiator van was, heeft Fiedel de Heerlense cultuur op meerdere manieren naar een hoger niveau weten te tillen. Er zijn tal van evenementen waarbij Fiedel initiator, inspirator en/of organisator was. Denk bijvoorbeeld aan de culturele opening van het WK Wielrennen, Dansfestival Heerlen, Kinderboekenweek, Performancefestivals, literatuuravonden, culturele cafés en verschillende exposities waaronder de tentoonstelling van fotograaf Ed van der Elsken. In het verleden programmeerde hij ook muziek, theater, dans, jeugdvoorstellingen en exposities bij Stadsschouwburg Heerlen (Parkstad Limburg Theaters). En in 2013 was Fiedel initiator van de stichting Street Art, waarmee een groot aantal imposante Murals zijn gerealiseerd in Heerlen.

Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Heerlen kent een aantal gemeentelijke onderscheidingen. Het gaat om de toekenning ‘Bijzondere Heerlenaar’, de erepenning in zilver of het ereburgerschap. De zilveren erepenning werd voor het laatst uitgereikt in april 2022, namelijk aan de Heerlense handbiker Mitch Valize.

Orchideeën in bloei

PERSBERICHT

Honderden orchideeën in bloei op de Koumenberg

Begin 2022 zijn de eerste bomen gekapt op de Koumen om de biodiversiteit in Heerlen te vergroten. Dat de maatregelen een positief effect zouden hebben was van tevoren bekend. Nu blijken de resultaten onverwacht spectaculair. Door de bomenkap staan nu honderden orchideeën op deze plek opnieuw in bloei. In september worden de werkzaamheden weer opgepakt en uitgebreid naar de rest van de Koumenberg.

Dominante boomsoorten
Bij ecologisch beheer worden onder meer schapen ingezet om struikgewas te begrazen. Ook worden zogenaamde dominante boomsoorten als populieren en acacia’s weggehaald. Deze bomen groeien namelijk zo sterk dat ze de schapen in de weg staan bij het grazen. Door deze bomen weg te halen ontstaat meer ruimte voor kruidenrijke gewassen en bloemen in het gebied. Deze werkzaamheden worden begeleid en gevolgd door een ecoloog.


Spectaculaire resultaten

De kapwerkzaamheden op de Koumen, tussen de nachtweide voor de schapen en het industrieterrein, zorgden voor veel open plekken in het bos. Hier groeien nu diverse soorten orchideeën. Het gaat om honderden orchideeën in verschillende soorten.

Voor schone lucht en water, gezond voedsel, en nog veel meer zijn mensen afhankelijk van gezonde ecosystemen. De gezondheid van ecosystemen hangt goeddeels af van biodiversiteit, ofwel de natuurlijke verscheidenheid in een bepaald gebied. “Biodiversiteit is een cruciale voorwaarde voor zowel sociale als ecologische duurzaamheid. Het is daarom ongelooflijk belangrijk dat we als gemeente bijdragen aan het behoud en herstel van biodiversiteit in onze gemeente,” stelt wethouder Casper Gelderblom. “Op deze plek in Hoensbroek hebben we al prachtige resultaten behaald. Meer ruimte voor bloemen en planten, én meer ruimte voor insecten en dieren. Een schitterend voorbeeld van onze agenda voor heel Heerlen!”

Vanaf september worden de werkzaamheden verder uitgebreid naar de rest van de Koumenberg. De verwachting is dat dan ook op andere plekken verschillende orchideeënsoorten een kans krijgen zich te ontwikkelen en verder te verspreiden.

Heerlen-app stopt per 31 augustus

PERSBERICHT

Vanaf 31 augustus zal de Heerlen-app in fases stopgezet worden. Waarom? De app is verouderd en wordt technisch niet meer onderhouden door de leverancier. Daarnaast kun je alle informatie van de Heerlen-app ook vinden op de mobielvriendelijke website van Heerlen.

Alles op een rij

In de Heerlen-app staan verschillende soorten informatie. Hieronder hebben we het op een rij gezet waar welke informatie op de website te vinden is.

Maak gebruik van de zoekbalk bovenin de website om de gewenste informatie op te zoeken op onze website.

Werkzaamheden Dr.Poelstraat uitgesteld

Beste bewoners van Heerlen-Centrum,

Helaas, in tegenstelling tot ons eerdere bericht van begin augustus kunnen we nog niet starten met de voorgenomen werkzaamheden aan de Dr. Poelstraat op 29 augustus. Door gebrek aan materialen en personeel kan de aannemer de benodigde kwaliteit en planning niet garanderen. Het risico op uitloop van de werkzaamheden is veel te groot en dit heeft forse gevolgen voor ondernemers en omwonenden. We kunnen daarom niet anders dan de werkzaamheden op de Dr. Poelstraat uitstellen tot nader order.

Wat betekent dat voor u?

Nu de werkzaamheden uitgesteld zijn is het toch mogelijk om de komende tijd te parkeren zoals gebruikelijk en heeft u nog geen parkeerontheffing nodig. De aangevraagde ontheffingen worden wel gereedgemaakt en verstrekt voor de start van de werkzaamheden. Ook de verhuizing van de taxistandplaatsen van de Dr. Poelstraat naar de Bongerd zal op een later tijdstip plaatsvinden.

Hoe communiceren we met u?

Belangrijke informatie wordt in de toekomst met u gedeeld door middel van onze nieuwsbrieven. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, besteden we er ook geregeld aandacht aan via onze social mediakanalen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen neem dan contact op met omgevingsmanagement@heerlen.nl.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Romeins Kwartier

Nieuwe minibiebjes in het Centrum

PERSBERICHT

Nieuwe, vrolijk beschilderde minibiebjes

Heerlen-Centrum heeft er sinds vandaag vier nieuwe minibiebjes bij. Bewoners en bezoekers vinden de vrolijk beschilderde biebjes met boeken bij het Bètahuis aan het Wilhelminaplein, Kakauw in de Oranje Nassaustraat, Boekhandel Van der Velden-Van Dam op de Promenade en De Boekensteun aan de Akerstraat. Iedereen mag er gratis een boek naar keuze uithalen of inzetten. Vrijwillige bibliothecarissen zorgen voor het wisselen van boeken en het beheer van de kastjes.

De minibiebs zijn een voorbeeld van hoe je samen aan een levendiger stadscentrum werkt. Niet alleen dankzij de vrijwillige inzet van de locaties en de bibliothecarissen. De meubels zijn fraai beschilderd door stichting Uggla: een kleinschalige dagopvang uit Valkenburg voor mensen met een verstandelijke- en of lichamelijke beperking en voor ouderen. 

Samen
Een minibieb heeft eigenlijk alleen maar positieve kanten. Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: “Het nodigt uit tot het lezen van een boek op een bankje in de stad. Maar zo’n klein biebje heeft ook een sociaal element, het brengt mensen samen. En daarbij: het is ook weer een nieuw speels kunstwerkje dat past in onze stad. Je wordt blij als je ernaar kijkt.” Naast deze vier nieuwe biebjes, staat er ook een in de stationshal in Maankwartier.

Stad als Speeltuin
De minibiebjes maken deel uit van het project ‘Stad als Speeltuin’ waarin Heerlen gaat voor de glimlach op het gezicht van inwoners en bezoekers. De gedachte is dat daar waar leuke en gekke dingen gebeuren, het fijn is om te wonen, te werken en te bezoeken. In de komende weken worden er nog meer speelse elementen aan de binnenstad van Heerlen toegevoegd.

Op de foto: de kunstenaars van Stichting Uggla en begeleiders maken samen met Jordy Clemens het minibiebje aan de Promenade voor de eerste keer open. 

Extra energietoeslag

PERSBERICHT

Heerlen betaalt extra energietoeslag van € 500 uit in oktober

Onlangs heeft de regering de eenmalige energietoeslag verhoogd van € 800 naar € 1.300. Inwoners die de toeslag van € 800 al hebben ontvangen, krijgen automatisch ook de extra toeslag van € 500 uitbetaald. Daar hoeft geen nieuwe aanvraag voor te worden ingediend. Inwoners die een aanvraag hebben ingediend en nog geen beslissing hebben ontvangen, krijgen ook automatisch de extra toeslag als zij aan de voorwaarden voldoen.

Informatiebrief

Vooruitlopend op de automatische betaling ontvangen alle inwoners van de gemeente Heerlen die mogelijk recht hebben op deze extra toeslag, een persoonlijke brief. Hierin worden ze geïnformeerd over de verhoging van de toeslag.

Uitbetaling in oktober 2022

De gemeente ontvangt zeer veel aanvragen en doet haar uiterste best om de aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen. De extra toeslag wordt in oktober van dit jaar uitbetaald.

Al veel huishoudens bereikt

Inmiddels hebben ruim 9.000 huishoudens de energietoeslag ontvangen of aangevraagd. De gemeente beoordeelt bij deze aanvragen ook of deze huishoudens mogelijk recht hebben op de Fit en Fun regeling. Deze regeling is er voor alle Heerlenaren van 18 jaar of ouder die een minimuminkomen hebben en is een bijdrage in de kosten van individuele maatschappelijke, sociale, sportieve en/of culturele activiteiten.

Niet bekend bij gemeente? Dan energietoeslag aanvragen

Huishoudens met een laag inkomen (maximaal 120% van het sociaal minimum) die nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen dit alsnog doen. Een aanvraagformulier kunt u hier invullen, aanvragen kan nog steeds.