Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

August, 2022:

Werkzaamheden Dr.Poelstraat uitgesteld

Beste bewoners van Heerlen-Centrum,

Helaas, in tegenstelling tot ons eerdere bericht van begin augustus kunnen we nog niet starten met de voorgenomen werkzaamheden aan de Dr. Poelstraat op 29 augustus. Door gebrek aan materialen en personeel kan de aannemer de benodigde kwaliteit en planning niet garanderen. Het risico op uitloop van de werkzaamheden is veel te groot en dit heeft forse gevolgen voor ondernemers en omwonenden. We kunnen daarom niet anders dan de werkzaamheden op de Dr. Poelstraat uitstellen tot nader order.

Wat betekent dat voor u?

Nu de werkzaamheden uitgesteld zijn is het toch mogelijk om de komende tijd te parkeren zoals gebruikelijk en heeft u nog geen parkeerontheffing nodig. De aangevraagde ontheffingen worden wel gereedgemaakt en verstrekt voor de start van de werkzaamheden. Ook de verhuizing van de taxistandplaatsen van de Dr. Poelstraat naar de Bongerd zal op een later tijdstip plaatsvinden.

Hoe communiceren we met u?

Belangrijke informatie wordt in de toekomst met u gedeeld door middel van onze nieuwsbrieven. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, besteden we er ook geregeld aandacht aan via onze social mediakanalen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen neem dan contact op met omgevingsmanagement@heerlen.nl.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Romeins Kwartier

Extra energietoeslag

PERSBERICHT

Heerlen betaalt extra energietoeslag van € 500 uit in oktober

Onlangs heeft de regering de eenmalige energietoeslag verhoogd van € 800 naar € 1.300. Inwoners die de toeslag van € 800 al hebben ontvangen, krijgen automatisch ook de extra toeslag van € 500 uitbetaald. Daar hoeft geen nieuwe aanvraag voor te worden ingediend. Inwoners die een aanvraag hebben ingediend en nog geen beslissing hebben ontvangen, krijgen ook automatisch de extra toeslag als zij aan de voorwaarden voldoen.

Informatiebrief

Vooruitlopend op de automatische betaling ontvangen alle inwoners van de gemeente Heerlen die mogelijk recht hebben op deze extra toeslag, een persoonlijke brief. Hierin worden ze geïnformeerd over de verhoging van de toeslag.

Uitbetaling in oktober 2022

De gemeente ontvangt zeer veel aanvragen en doet haar uiterste best om de aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen. De extra toeslag wordt in oktober van dit jaar uitbetaald.

Al veel huishoudens bereikt

Inmiddels hebben ruim 9.000 huishoudens de energietoeslag ontvangen of aangevraagd. De gemeente beoordeelt bij deze aanvragen ook of deze huishoudens mogelijk recht hebben op de Fit en Fun regeling. Deze regeling is er voor alle Heerlenaren van 18 jaar of ouder die een minimuminkomen hebben en is een bijdrage in de kosten van individuele maatschappelijke, sociale, sportieve en/of culturele activiteiten.

Niet bekend bij gemeente? Dan energietoeslag aanvragen

Huishoudens met een laag inkomen (maximaal 120% van het sociaal minimum) die nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen dit alsnog doen. Een aanvraagformulier kunt u hier invullen, aanvragen kan nog steeds.