Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

October, 2021:

Afsluiting Spoorsingel

Afsluiting van de Spoorsingel en omleiding over Klompstraat

Om een riool in de Spoorsingel te leggen wordt de Spoorsingel tussen de rotonde Schandelerboord / Albert Heijn en de spoorwegovergang bij de Gringelstraat / Politiebureau, afgesloten.

De afsluiting duurt vanaf vrijdag 12 november tot en met vrijdag 3 december 2021.

Er is een omleiding over de Klompstraat. Hiervoor wordt de middenberm van de Spoorsingel ter hoogte van de Gringelstraat verwijderd.

Gemeente Heerlen maakt zonnepanelen haalbaar voor (bijna) iedereen

Gemeente Heerlen maakt zonnepanelen haalbaar voor (bijna) iedereen

Gemeente Heerlen vindt het belangrijk dat óók mensen met een kleine beurs zonnepanelen kunnen aanschaffen. Door de stijgende energieprijzen hebben zij deze manier om te bezuinigen het hardst nodig. Daarom helpt de gemeente bij het aanschaffen van zonnepanelen – waardoor u niet hoeft te investeren met eigen geld.

Hoe werkt het?

De gemeente leent u het geld voor de aanschaf van de zonnepanelen. Geld lenen kost geld. Maar zonnepanelen leveren geld op – meer dan u maandelijks moet aflossen. Hierdoor maken we zonne-energie voor iedereen betaalbaar!

Helpen doen we ook met het terugvragen van de btw over uw zonnepanelen. En door 15 jaar garantie op uw installatie. Voor dit alles hebben we een partner gevonden in Volta Limburg. Meer weten hoe het werkt?

Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomsten op 18 of 30 november in Hoensbroek en Heerlen. Lees er meer over in deze digitale folder. Of kijk op de website.

Wat Heerlen doet aan duurzaamheid vind je hier.

Werkzaamheden rondom Burg. van Grunsvenplein

Werkzaamheden rondom Burgemeester van Grunsvenplein

Vanaf 25 oktober start Enexis met werkzaamheden voor het vervangen van de gasleiding in het trottoir. Dit gebeurt ter voorbereiding van de herinrichting van het Burgemeester van Grunsvenplein.

Enexis gaat tot aan de kerst gefaseerd aan de slag in de Geerstraat om vervolgens verder te gaan in de Muzenlaan, de Apollolaan en het Burg. van Grunsvenplein. Tijdens de werkzaamheden wordt het trottoir veilig afgezet. Er wordt gezorgd voor een alternatieve route zodat u zo min mogelijk overlast ervaart.

Planning

De planning van de werkzaamheden is als volgt:  

  • Vanaf 18 oktober: Valkenburgerweg (dit heeft voorrang i.v.m. asfalt werk op de Valkenburgerweg)
  • Vanaf 25 oktober: Geerstraat excl. Wegsteek verlengde Apollolaan
  • Vanaf 1 november t/m 21 november: Muzenlaan
  • Vanaf 22 november t/m 12 december: Apollolaan

Bekijk de plannen rondom het Burgemeester van Grunsvenplein.

Asfalteringswerkzaamheden Putgraaf (bewoners)

Informatiebrief voor bewoners

Ten tijde van het aanleggen van de Mijnwaterleidingen in de Putgraaf is de asfaltverharding tijdelijk hersteld. In de week van maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021 wordt de definitieve asfaltverharding aangebracht. Dit betekend dat de bovenste laag weggefreesd wordt en er een nieuw asfalt toplaag aangebracht wordt. Dit betekend voor de omgeving dat de noordelijke rijbaan van de Putgraaf tot en met de rotonde Akerstraat vanaf maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021 afgesloten is voor al het wegverkeer.

In deze week hebben we 2 uitloopdagen (donderdag en vrijdag) ingecalculeerd in verband met mogelijk natte weersomstandigheden waarop we niet kunnen asfalteren. De parkeerplaatsen langs de noordelijke rijbaan komen tijdelijk te vervallen. De parkeergarage van Q-park is op dinsdag 26 oktober naar verwachting een aantal uren niet bereikbaar omdat we dan het asfalt aanbrengen en moeten walsen. Op de overige dagen zetten we verkeersregelaars in om parkeren in de Q-parkgarage wel mogelijk te maken. U kunt ook eventueel gebruik maken van de parkeergarages van Q-park aan de Klompstraat of Theater Heerlen of elders in de gemeente Heerlen.

De zuidelijke rijbaan van de Putgraaf blijft open en is vanaf de Groene Boord bereikbaar via de Rector Driessenstraat.

Dit alles is weergegeven op onderstaand overzichtskaartje. De diverse omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze Omgevingsmanager Johann Dekker

tel.: 06 5022 5839 óf johanndekker@vshanab.nl

Asfalteringswerkzaamheden Putgraaf (ondernemers)

Informatiebrief voor ondernemers.

Informatiebrief asfalteringswerkzaamheden Putgraaf inclusief rotonde Akerstraat te Heerlen 14-10-2021

Geachte lezer,

Ten tijde van het aanleggen van de Mijnwaterleidingen in de Putgraaf is de asfaltverharding tijdelijk hersteld. In de week van maandag 25 oktober 2021wordt de definitieve asfaltverharding aangebracht. Dit betekend dat de bovenste laag weggefreesd wordt en er een nieuw asfalt toplaag aangebracht wordt. Dit betekend voor de omgeving dat de noordelijke rijbaan van de Putgraaf tot en met de rotonde Akerstraat vanaf maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021 afgesloten is voor al het wegverkeer. In deze week hebben we 2 uitloopdagen ingecalculeerd in verband met mogelijk natte weersomstandigheden waarop we niet kunnen asfalteren.

Wat betekend dat voor u?

De bevoorrading van de winkeliers die in het centrum zitten rijden nu aan via en over de rotonde Putgraaf/ Akerstraat. Dat zal in de week van maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober als gevolg van de asfalteringswerkzaamheden niet gaan. Gelieve uw leveranciers hierover te informeren en aan te geven om aan te rijden via Doctor Poelstraat en Geleenstraat. Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met onze Omgevingsmanager Johann Dekker via tel.nr. 06 5022 5839 of johanndekker@vshanab.nl

Officiële opening publiekshal stadskantoor

Nieuwe start in een iconisch gebouw

De publiekshal in het nieuwe stadskantoor wordt op maandag 18 oktober om 11.00 uur officieel in gebruik genomen. Het voltallige college van B&W is daarbij aanwezig en zal de eerste uren optreden als gastheer/gastvrouw. Wethouder Loek Damen ontkurkt de champagne terwijl het zangduo Paul & Leo het Heerlens volkslied zingt.

De opening van de publiekshal is de eerste mijlpaal in de oplevering van het nieuwe stadskantoor en de renovatie van het monumentale raadhuis.

Burgemeester Roel Wever: “We zijn blij en trots dat we vanaf maandag onze inwoners al kunnen ontvangen in het nieuwe gebouw. Het is een icoon dat perfect aansluit bij de vernieuwende tijdgeest die Heerlen altijd heeft gehad qua architectuur en nu ook weer laat zien. Het markeert de start van een nieuw hoofdstuk in de meer dan 2000 jaar oude geschiedenis van onze stad. Een stad met ambitie en een uniek karakter”.

Met elkaar om tafel

“De publiekshal, de plek waar traditioneel de meeste inwoners van de stad worden ontvangen, is een prachtige ruimte. Open en toegankelijk,” aldus wethouder Adriane Keulen van Publieke Dienstverlening. “Het is een centraal gelegen ontmoetingsplek waar onze burgers van harte welkom zijn. De hal is zo ingericht dat de privacy van mensen, ondanks de openheid, voldoende is gewaarborgd. Een gastheer/gastvrouw bij de ingang (bij de aanmeldzuil) ondersteunt indien nodig.”

Kwaliteit

Ondanks alle beperkingen van de coronapandemie is op de bouw keihard doorgewerkt. Wethouder Loek Damen van Ruimtelijke Ordening: “We hebben in die periode te maken gehad met schaarste van grondstoffen en vertraagde leveringen. Dat is jammer, maar we wilden geen enkele concessie doen aan de kwaliteit van de geplande afwerking. Dit unieke gebouw met bijzondere architectuur verdient het dat we hebben gekozen voor kwaliteit boven snelheid van oplevering”.

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de afwerking van de openbare ruimte en andere delen van het nieuwe stadskantoor. Vanaf de Geleenstraat is een tijdelijke doorgang gemaakt naar de nieuwe ingang van de publiekshal.

Sluitende begroting 2022 gemeente Heerlen

Het college van Burgemeester en Wethouder legt de gemeenteraad op 3 november (tijdens de algemene beschouwingen) een sluitende begroting 2022 voor. Daarmee legt het college een gezonde basis voor de eigen ambities en die van de volgende coalitie. De algemene reserve is op peil en de post ‘onvoorzien’ bedraagt 1,5 miljoen euro

Door verschillende financiële tegenvallers moest het college de afgelopen jaren hard ingrijpen. Wethouder Loek Damen van Financiën: “Met het herstelplan zijn we tot het uiterste gegaan om te komen tot een gezonde begroting. We zijn streng geweest op de uitgaven, maar hebben ook onverminderd vastgehouden aan onze ambities. En we hebben een paar goede kansen gekregen die we hebben benut. Samen met partijen in de organisatie en de stad is het ons gelukt. Daar ben ik ontzettend trots op”.

Onverminderd doorgaan

In de begroting 2022 zijn de budgetten gekoppeld aan vooraf vastgestelde opgaven. Op die manier is het mogelijk onverminderd door te gaan met de uitvoering van de plannen en tegelijkertijd de financiën goed in de gaten te houden. In Heerlen Noord gaat het om een integraal herstructureringsprogramma waarmee de volgende generatie jongeren in het gebied dezelfde kansen moet krijgen als andere Nederlanders.

Het is een oude wens van het college om Zuyd Hogeschool, Open Universiteit, MBO en middelbaar onderwijs terug te halen naar het centrum. In 2022 worden daar de eerste stappen voor gezet. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in werking op 1 juli 2022. Daarvoor moeten tal van processen en structuren worden aangepast. Maar ook de samenwerking tussen burgers en gemeente moet een nieuwe vorm krijgen.

Het onderwerp digitalisering loopt als een rode draad door de organisatie. Dat is nodig om burgers beter van dienst te kunnen zijn en economische kansen beter te kunnen verzilveren.

Duurzaamheid en burgerbetrokkenheid, twee pijlers uit het huidige coalitieakkoord, worden steeds belangrijker in de maatschappij. Nauwe samenwerking met burgers, bedrijven, woningcorporaties en andere overheden moet er in 2022 toe leiden dat de plannen breed gedragen worden.

Kansen

Maar ook op andere, uiteenlopende thema’s neemt het college de kansen voor de stad. Onder meer door projecten als ‘Kansrijk van start’, de realisatie van de eerste Skaeve Huse, de aanpak van schuldhulpverlening, de verdere transformatie van het centrum, de gebiedsgerichte aanpak ‘Sociaal veilig’, het IBA Expojaar, de lobby voor de intercity naar Aken, het project ‘Schoon en heel’, de vernieuwing van scholen en het optimaliseren van cultuur en sport.

De raad stelt de begroting 2021 definitief vast tijdens de algemene beschouwingen op 3 november.

Bekijk de begroting 2022 hier.