Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

September, 2021:

Camera in Beeld

Oproep gemeente Heerlen

Meld uw beveiligingscamera aan bij ‘Camera in Beeld’

Ondernemers en burgers die beveiligingscamera’s bij hun bedrijf of woning hebben kunnen die laten registreren bij ‘Camera in Beeld’. Op die manier kunnen ze politie helpen bij het oplossen van incidenten en misdaden.

Help de politie met het oplossen van strafbare feiten

Ondernemers en burgers die beveiligingscamera’s bij hun bedrijf of woning hebben kunnen die laten registreren bij ‘Camera in Beeld’. Op die manier kunnen ze politie helpen bij het oplossen van incidenten en misdaden.

De particuliere camera’s maken (binnen de daarvoor geldende regels) niet alleen opnames van hun eigen terrein, maar soms ook van een stukje openbare ruimte. Voor de politie kunnen deze camerabeelden een waardevolle bijdrage zijn bij het oplossen van strafbare feiten zoals inbraken, overvallen en berovingen. Dan is het wel belangrijk dat de politie snel kan beschikken over eventuele opnames.

Online database

Burgers en ondernemers helpen daarbij als ze hun camera’s aanmelden bij ‘Camera in Beeld’. Dat is een online database van de politie, waar alle (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart staan aangegeven. Zo heeft de politie overzicht welke camera’s op welke plek hangen en waar zij opnames van maken.

Contact met de eigenaar

Is ergens iets gebeurd? Dan kan de politie via dat systeem heel snel zien of er camera’s in de buurt zijn. Als dat zo is, neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera en vraagt of de beelden gebuikt mogen worden voor het oplossen van de zaak. De politie kan dus niet zonder toestemming van de eigenaar de beelden bekijken.

Wilt u een bijdrage leveren aan het opsporingswerk van de politie? Meld uw camera dan aan bij de website van de politie. Daar staan ook antwoorden op veel gestelde vragen.

Heerlen kiest ontwerp voor Promenade

Heerlen kiest ontwerp voor Promenade, met veel groen en ruimte voor ideeën van inwoners

Het schetsontwerp van de Promenade. De gemeente nodigt Heerlenaren uit hun ideeën over het concept te delen.Afbeelding: Gemeente Heerlen

Ooit kenmerkte een waterpartij de Promenade in Heerlen, tegenwoordig zijn het de grijze kopgebouwen en tijdelijke stadstuin. Met het voorkeursontwerp dat de gemeente nu kiest, kleurt de toekomstige Promenade volop groen met onder meer ruimte voor een mega-wadi.

Waar aan de ene kant de sloop van de loodsen rond de stadstuin is ingezet, kon men maandag aan de andere kant van de Promenade zien wat de toekomstplannen voor de omgeving zijn. In boekhandel Van der Velden Van Dam kregen geïnteresseerden de kans om een eerste blik te werpen op de door de gemeente Heerlen ingeslagen weg.

Eigen input

Van de drie à vier voorlopige schetsen van het voorste deel van de Promenade heeft het bestuur inmiddels één voorkeursvariant uitgekozen. Het gaat nog allerminst om een eindproduct: omwonenden en belanghebbenden krijgen de kans om met eigen input te komen naar aanleiding van het ontwerp. Eén ding is zeker: „De stenigheid verdwijnt echt compleet”, vertelt een aanwezige medewerkster van de gemeente.

De entree naar de ondergrondse parkeerplaats op de Promenade blijft zeer waarschijnlijk bestaan, al zal het kopgebouw dat daar op dit moment omheengebouwd is wel verdwijnen. Momenteel staat er een paviljoen voor ingetekend, maar het is één van de plekken die nog niet concreet is ingevuld. Uitgangspunt blijft in ieder geval dat de doorbraak van de Promenade, die ontstaat na de sloop van de kopgebouwen, zo veel mogelijk vrij blijft.

Lees meer: Groen park op Promenade in centrum Heerlen stap dichterbij na aankoop van twee kopgebouwen

Het plan om op de plek van het inmiddels gesloopte winkelcentrum De Plu een foodhal met 98 woningen te bouwen is al bekend. Daarmee is echter slechts een gedeelte van de tijdelijke stadstuin weer ingevuld met bebouwing. Afgaande op de schets blijft het daar ook bij. De Promenade moet vooral open en groen blijven. Ondanks de extra ruimte voor natuur blijft er genoeg plek over voor evenementen, zoals de markt en kermis.

Zo slentert de toekomstige Heerlenaar van de terrassen van de foodhal zo door naar een zogenaamde piazzetta: een beschut pleintje naar Italiaans voorbeeld waar men kan zitten. Aan de overkant krijgt de natuur en biodiversiteit alle ruimte in de vorm van een mega-wadi, bosjes en kruiden. Het groengebied – dat ook dient als wateropvang– ligt wat dieper dan de rest van de straat door het natuurlijke hoogteverloop. Aan en over de wadi komen zitranden en vlonders. Kunstwerk De Zegelboom blijft in de plannen overigens behouden rond zijn huidige plek.

Lees ook: Na jarenlange discussies, verwijten en weerstand gaat centrum van Heerlen nu eindelijk op de schop

Draai je het hoofd vanaf de piazzetta de andere kant op, dan zie je ook daar de natuur terugkeren in het straatbeeld. Een deel van de huidige stadstuin blijft in het ontwerp namelijk behouden, met een overdekt gedeelte en de mogelijkheid voor de buurt om zelf invulling te geven aan een stukje groen. Nog verder daarachter komt een wat strakker aangelegd buurtplantsoen.

Hoewel het nog om een voorlopige schets gaat, is er in het concept zelfs al nagedacht over de uitstraling van een transformatorkast binnen het geheel. Het doet vermoeden dat de kadernota Sjoeën Heële sinds de recente kritiek binnen de Heerlense raad nadrukkelijker de aandacht krijgt bij de transformatie van het stadscentrum van grijs naar groen.

Lees ook: Wordt Sjoeën Heële dan eindelijk in de praktijk gebracht? Aanpak rommelige binnenstad na 2,5 jaar nog nergens te zien

Lening voor starters op Heerlense woningmarkt

Starters op de woningmarkt verdienen een steuntje in de rug. Daarom helpt gemeente Heerlen vanaf 1 september starters een huis te financieren met de Starterslening. Dit is een extra lening bovenop de hypotheek.

Met de Starterslening, een product van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), kunnen starters op de woningmarkt net een beetje extra lenen voor het aankopen van een eerste woning. De Starterslening overbrugt het verschil tussen wat de woonstarter kan lenen op basis van het inkomen en het bedrag dat nodig is om de woning te kunnen kopen. De maximale hoogte van de Starterslening in Heerlen is € 49.000,-.

Eerste 3 jaar geen maandlasten 

De looptijd van de Starterslening is 30 jaar. De rente staat voor de eerste 15 jaar vast, daarna wordt de rente herzien en opnieuw voor 15 jaar vastgesteld. Met de SVn Starterslening heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten. Je sluit de lening af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dat geeft extra zekerheid.

Voorwaarden

Wie een Starterslening wil aanvragen heeft toestemming van de gemeente nodig. Dit wordt gebaseerd op een aantal voorwaarden. Je kunt de Starterslening in Heerlen aanvragen als:

  • je voor het eerst een huis koopt;
  • je zelf in het huis gaat wonen;
  • de maximale aankoopprijs van de woning € 245.000,- is;
  • de hypotheek en de Starterslening voldoen aan de voorwaarden van de NHG;
  • de rentevaste periode van je eerste hypotheek maximaal 10 jaar is.

Meer informatie en aanvragen

De gemeente legt de toestemming vast in een toewijzingsbrief. De aanvraag van de Starterslening start op 1 september. Kom je in aanmerking? Bekijk de instructie op https://www.heerlen.nl/starterslening-aanvragen.html. Kijk voor meer informatie over de Starterslening op www.svn.nl/starterslening.