Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Werkzaamheden Dr.Poelstraat uitgesteld

Beste bewoners van Heerlen-Centrum,

Helaas, in tegenstelling tot ons eerdere bericht van begin augustus kunnen we nog niet starten met de voorgenomen werkzaamheden aan de Dr. Poelstraat op 29 augustus. Door gebrek aan materialen en personeel kan de aannemer de benodigde kwaliteit en planning niet garanderen. Het risico op uitloop van de werkzaamheden is veel te groot en dit heeft forse gevolgen voor ondernemers en omwonenden. We kunnen daarom niet anders dan de werkzaamheden op de Dr. Poelstraat uitstellen tot nader order.

Wat betekent dat voor u?

Nu de werkzaamheden uitgesteld zijn is het toch mogelijk om de komende tijd te parkeren zoals gebruikelijk en heeft u nog geen parkeerontheffing nodig. De aangevraagde ontheffingen worden wel gereedgemaakt en verstrekt voor de start van de werkzaamheden. Ook de verhuizing van de taxistandplaatsen van de Dr. Poelstraat naar de Bongerd zal op een later tijdstip plaatsvinden.

Hoe communiceren we met u?

Belangrijke informatie wordt in de toekomst met u gedeeld door middel van onze nieuwsbrieven. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, besteden we er ook geregeld aandacht aan via onze social mediakanalen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen neem dan contact op met omgevingsmanagement@heerlen.nl.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Romeins Kwartier

Comments are closed.