Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Waardevolle bomen in Heerlen

Inventarisatie waardevolle bomen

Heerlen gaat een lijst van ‘waardevolle bomen’ maken om deze bomen te beschermen. Daarom gaan boomspecialisten in mei bomen in de stad bekijken om te beoordelen welke bomen het verdienen om op deze lijst te komen. Ook u kunt bomen voordragen om op de lijst te komen.

Sinds 2017 is de kapvergunning in Heerlen afgeschaft en zijn alleen een beperkt aantal monumentale bomen beschermd. Geregeld krijgen we signalen van burgers dat daardoor waardevolle bomen verloren gaan. In deze tijd van klimaatverandering willen we vergroenen om de stad leefbaar te houden. We planten 1000 bomen en willen ook waardevolle bomen beter gaan beschermen. Bomen die straks op de lijst van waardevolle bomen staan mogen niet worden gekapt.

Boomspecialisten in de stad

Daarom hebben we een opsomming gemaakt van criteria waaraan een boom of een bosje moet voldoen om tot de ‘waardevolle bomen’ te kunnen horen. Het hoeft niet per se een hele oude boom te zijn. Het mag ook een bijzondere soort zijn, of een boom met een verhaal of een bijzondere vorm.

Help mee met de zoektocht

Tussen half april en eind mei gaan boomspecialisten in de stad op zoek naar bomen die in aanmerking komen. Zij kijken niet alleen in het openbaar groen, maar ook in tuinen.

Ook u kunt helpen bij de zoektocht naar waardevolle bomen. Heeft u een bijzondere boom in uw tuin of weet u er ergens een te staan, dan kunt u dit doorgeven. Mail de informatie over de boom en waarom u vindt dat deze opgenomen moet worden naar gemeente@heerlen.nl.

Comments are closed.