Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Rioolwerkzaamheden Gasthuisstraat

Aan de ondernemers en bewoners nabij de Gasthuisstraat
U heeft onlangs al informatie gehad van Mijnwater BV en de gemeente over de aanstaande rioolwerkzaamheden. In deze brief gaan wij wat dieper op de details van de werkzaamheden in.
Duurzamer en veiliger
Wij laten een regenwaterriool aanleggen in de Gasthuisstraat.
Daarmee wordt de straat duurzamer en beter bestand tegen forse regenbuien. Als het riool klaar is, wordt de Gasthuisstraat opnieuw ingericht. De straat krijgt een goot in het midden waardoor de weg
bij hevige regen het water beter kan opvangen.
Om de straat veiliger te maken en de verkeerssnelheid te verminderen worden de twee huidige drempels verplaatst en aangepast.

De nieuwe drempels komen ter hoogte van Gasthuisstraat 21 en Gasthuisstraat 28. Vanaf de drempel bij Gasthuisstraat 21 naar boven komt een bestrating van betonklinkers. Bij de huisnummers 7 tot 11 (oneven)
komt een wegversmalling. Het werk wordt in fases uitgevoerd om de bereikbaarheid van de woningen/gebouwen zoveel mogelijk te waarborgen.

Planning en fasering rioolwerkzaamheden
Vanaf zaterdag 19 december tot woensdag 6 januari
2021 zijn er geen werkzaamheden gepland en kunt u
de Gasthuisstraat normaal gebruiken. Het werk gaat
wat eerder beginnen dan is aangekondigd, namelijk
op woensdag 6 januari 2021 i.p.v. 11 januari. Dan
starten we met voorbereidingswerkzaamheden. De
Gasthuisstraat is dan niet toegankelijk voor doorgaand
autoverkeer. Als bewoner kunt u de straat wel in- en
uitrijden. Ook voetgangers en fietsers kunnen er door.


De werkzaamheden zijn onderverdeeld in drie fasen
Fase 1: De weg wordt opengebroken en de
wegfundering wordt gesaneerd,
Fase 2: Aanleg van het riool
Fase 3: Aanbrengen van bestrating en een nieuwe
inrichting.
Wij werken in elke fase van onder naar boven, van de
Groene Boord richting de Pancratiusstraat. Per fase
wordt er gewerkt in werkblokken, om de hinder zoveel
mogelijk te beperken. De indeling van de blokken is
weergegeven op de volgende pagina.
Waar u rekening mee dient te houden
De eerste fase is van maandag 11 januari t/m vrijdag
15 januari. Voor in ieder geval de eerste fase geldt dat
elk blok één werkdag in beslag neemt. Dit hangt wel af
van de weersomstandigheden. Tijdens deze dag zijn
de in- en uitritten die in dat betreffende blok vallen
één dag niet beschikbaar. Dit betekent dat u op die
dag niet kunt in- of uitrijden. Als u uw auto nodig
heeft, dient u die dag ergens anders een parkeerplek
te zoeken.
De overige dagen in die week blijft altijd één richting
van de Gasthuisstraat bereikbaar om in- en uit te
rijden. Bestemmingsverkeer kan de Gasthuisstraat inen
uitrijden via de zijde waar op dat moment geen
werkzaamheden plaatsvinden. De straat blijft ook
altijd bereikbaar voor hulpdiensten.
Samenloop met werkzaamheden bij de Nieuwe NOR
Vanaf 6 januari is het doorgaand verkeer in de Gasthuisstraat
gestremd. Op enkele dagen in die periode
vinden er ook werkzaamheden plaats bij de Nieuwe
NOR in de Pancratiusstraat.

Op het moment dat de werkzaamheden samenkomen,
kunt u langs de winkels aan de Pancratiusstraat in- en
uitrijden. De paaltjes worden op dat moment naar
beneden gezet. Naar verwachting is het werk met
12 weken klaar. Als alles meezit is de straat eind maart
2021 weer normaal toegankelijk.
Beperken van hinder
De komende werkzaamheden vinden in principe plaats
tijdens werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. Ondanks
dat het werk wel gepaard gaat met geluid van voertuigen
en stofontwikkeling, doen wij ons uiterste best de
overlast tot een minimum te beperken.
Werkblokken werkzaamheden
Waar kunt u terecht met vragen?
Voor vragen over de rioolwerkzaamheden kunt u
terecht bij aannemer KWS via de e-mail
rioolgasthuisstraat@kws.nl of telefonisch via het
nummer 06-25243669.

Comments are closed.