Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Nieuwe gemeentelijke maatregelen tegen energie-armoede

PERSBERICHT

Nieuwe gemeentelijke maatregelen tegen energie-armoede voor bredere doelgroep

Vanaf 20 februari kan elk huishouden in Heerlen een gratis bezoek van de Energiebespaarcoach aanvragen. Ook kan dan de inkomensgroep 130% tot 175% van het sociaal minimum een tegoed van €100 aanvragen voor kleine, energiebesparende middelen. En voor de inkomens tot 175% gaat een regeling in waarmee inwoners – op voorwaarden – een oud witgoedapparaat kunnen omruilen voor een nieuw, energiezuinig exemplaar.

Verbond voor Energierechtvaardigheid

Als kartrekker van het Verbond voor Energierechtvaardigheid, spant de gemeente Heerlen zich in voor een betaalbare energierekening, een leefbare woonkamertemperatuur en een houdbare ecologische voetafdruk. Gemeente Heerlen vindt het belangrijk om iedereen te helpen bij energiebesparing en verduurzaming, maar heeft extra aandacht voor kwetsbare inkomensgroepen.

De crisis raakt ook mensen die net geen recht hebben op de energietoeslag en dus boven 130% van het sociaal minimum uitkomen. 130% begint bijvoorbeeld bij een netto maandelijkse inkomen van €1.554,36 (alleenstaande vanaf 21 jaar, zie ook de tabel in dit bericht).

Bredere doelgroep profiteert

Eind december heeft de gemeenteraad daarom ingestemd met een voorstel om budget beschikbaar te stellen voor aanvullende maatregelen tegen energiearmoede waarvan een bredere groep kan profiteren. Naar aanleiding van dit besluit heeft de gemeente nieuwe regelingen uitgewerkt, ook voor de inkomens tussen 130% en 175% van het sociaal minimum (naar schatting 20.000 huishoudens, naast de 10.000 huishoudens onder 130% sociaal minimum).

Gratis energiebespaarcoach voor alle Heerlenaren

De energiebespaarcoach kijkt bij inwoners thuis hoe mensen met kleine aanpassingen energie kunnen besparen. Ook inventariseert de energiebespaarcoach meteen of inwoners gebruik kunnen maken van de nieuwe witgoedregeling voor inkomens tot 175% van het sociaal minimum.

               
Percentage van de bijstandsnorm – netto bedragen (inclusief vakantiegeld)130% in 2023175% in 2023
U bent alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioenleeftijd€        1.554,36 €      2.092,41
U bent alleenstaand en gepensioneerd€        1.729,87 €      2.328,67
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd€        2.220,50 €      2.989,14
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd€        2.349,36 €      3.162,60
   

Parkstad Energieknip uitgebreid voor grotere inkomensgroep

Mensen met een inkomen vanaf 130% tot 175% van het sociaal minimum krijgen recht op de Energieknip met 100 EURO tegoed*. Zij kunnen het tegoed inwisselen bij bouwmarkten voor bijvoorbeeld slimme douchekoppen of LED-verlichting. Vanaf 20 februari 2023 kunnen mensen terecht op onze site voor het aanvraagformulier.

Witgoedregeling via de energiebespaarcoach

De witgoedregeling is het begin van structurele verduurzaming waar het Verbond voor Energierechtvaardigheid zich op lange termijn op richt, ten bate van zowel de Heerlenaren als het klimaat. De regeling is bedoeld voor lagere (midden) inkomens (tot 175% van de bijstandsnorm 2023). Hiermee kunnen huishoudens maximaal 1 energieslurpend, ouder witgoed-apparaat omwisselen voor een nieuw, energiezuinig exemplaar. De aanvraag hiervoor gaat lopen vanaf 20 februari, via de energiebespaarcoach.

Redactionele noot:

*De Parkstad Energieknip voor de inkomensgroep tot 130% sociaal minimum bestaat al langer. Deze inkomensgroep heeft recht op 250 EURO tegoed op de Energieknip. Zij ontvangen hierover een brief als zij energietoeslag aanvragen en krijgen. Mensen die nog geen aanvraag hebben gedaan, kunnen alsnog de energietoeslag 2022 aanvragen t/m 30 juni 2023. Zij krijgen dan ook automatisch de toegangscodes voor de Energieknip met 250 EURO tegoed.

Meer informatie vindt u op onze site, onder andere via www.heerlen.nl/energiekosten.

Comments are closed.