Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Leidingwerkzaamheden in uw buurt 13 juli – 29 augustus

Aannemer Visser & Smit gaat binnenkort aan de slag aan de Putgraaf, Dr. Poelstraat en Coriovallumstraat. In deze brief vindt u informatie over de aard, planning en impact van het werk.


Wat gaan we precies doen, waar en wanneer?
We gaan vanaf week 29 met twee ploegen aan de slag. Eén ploeg werkt aan de Putgraaf en de andere aan de Dr.Poelsstraat / Coriovallumstraat. We gaan de weg per vak openbreken om de overlast te beperken. In onderstaande tabel en kaartjes werken we beide uit.

Putgraaf
Periode: Waar Type werkzaamheden Hinder
13 juli t/m 29 augustus (week 29-35)
Waar: Putgraaf (tussen rotonde en Groene Boord)
Eerst wordt werkvak 10b en daarna vak 11 uitgevoerd.
Type werkzaamheden: Verharding verwijderen,
grond graven en transport, aanbrengen leidingen, herstellen verharding.
Hinder: Geluid-, en stofoverlast. Parkeerplaatsen en laadpalen aan
noordelijke zijde niet bereikbaar. Eénrichtingsverkeer.

Bereikbaarheid Putgraaf
In verband met het aanbrengen van de leiding door de Putgraaf wordt het noordelijk rijvak en de parkeervakken aan de zijde van St. Pietershof afgesloten. Verkeer vanaf de rotonde richting de Groene Boord blijft mogelijk. Ook worden voorzieningen getroffen om Q-park, Luciushof, en ingang St. Pietershof bereikbaar te houden. Er is in beide richtingen een omleidingsroute via de Groene Boord-Sint Franciscusweg- R.de Beerenbroucklaan-Bekkerweg-Kruistraat. Het voetgangersgebied is via de Akerstraat bereikbaar voor leveranciers.

Dr. Poelsstraat – Coriovallumstraat

Periode: 13 juli t/m 29 augustus (week 29-35)
Waar : Tussen Kruisstraat en rotonde Putgraaf
Eerst wordt vak 9, daarna 8 en dan 7 uitgevoerd.
Type werkzaamheden: Verharding verwijderen, grond graven en transport, aanbrengen leidingen, herstellen verharding.
Hinder: Geluid-, en stofoverlast. Wegen in beide richtingen afgesloten
voor verkeer, alleen voor laden en lossen en bewoners met garages
beperkt toegankelijk. Verkeersregelaar wordt ingezet.

Bereikbaarheid Coriovallumstraat – Dr. Poelsstraat
In verband met het aanbrengen van de leiding door de noordelijk rijhelft van Coriovallumstraat en de Dr. Poelsstraat wordt deze weg in beide richtingen afgesloten. De omleiding gaat in beide richtingen via de
Kruistraat- Bekkerweg-R.de Beerenbroucklaan-Akerstraat. De winkelstraten Dr. Poelsstraat en Geleenstraat zijn bereikbaar voor leveranciers en bewoners via het afgesloten werkvak, komende vanuit de rotonde Kruisstraat. Houd alstublieft rekening met het werkverkeer en dat u af en toe hier op moet wachten. Met de bewoners van appartement Dr. Poelsstraat 33-83 gaan we apart afstemmen in verband met de
bereikbaarheid van de inrit van de parkeergarage.
Bewoners Coriovallumstraat vragen we om tijdens de werkzaamheden het huisvuil op de hoek van het wegvak te zetten zodat Rd4 daar goed bij kan.
Waar kunt u terecht met vragen?
We doen onze uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken, maar daar waar gewerkt wordt, is altijd wat overlast. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Rudie Peeten. Hij is bereikbaar via e-mail mijnwatercentrumleiding@vshanab.nl of tijdens kantooruren via
telefoonnummer 06 22 85 58 95. Meer informatie over het project: www.mijnwatercentrumleiding.nl.

Comments are closed.