Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Leidingwerkzaamheden Gasthuisstraat

Betreft: leidingwerkzaamheden in de Gasthuisstraat en de verkeersomleiding.

In het centrum van Heerlen leggen wij voor energieleverancier Mijnwater B.V. nieuwe leidingen aan tussen de Groene Boord en Valkenburgerweg. Omdat binnenkort het werk van start gaat in de Gasthuisstraat en ook de riolering van de gemeente Heerlen wordt aangepakt, informeren wij u hoe wij dit gaan doen en hoe uw pand/bedrijf bereikbaar blijft.
Wat gaan we precies doen, waar en wanneer?

Voor het mijnwaternetwerk worden in de Gasthuisstraat vanaf de Groene Boord tot en met de Hertzdahlstraat twee leidingen in de weg aangebracht. De gemeente Heerlen wil naast het bestaande vuilwaterriool een nieuw hemelwaterriool aanleggen. Dit riool loopt door tot aan het Savelbergklooster. Het riool wordt direct nadat Mijnwater klaar is aangelegd.


Van 28 september tot en met begin december

De Gasthuisstraat wordt afgesloten voor verkeer. Verkeer moet omrijden via de Pancratiusstraat – Wilhelminaplein – Klompstraat – Groene Boord. De Gasthuisstraat is alleen voor bewoners van de Gasthuisstraat bereikbaar vanuit de Pancratiusstraat. Voor overig verkeer naar de binnenstad worden bij aanvang van de werkzaamheden verkeersmaatregelen getroffen. Vanwege deze omleiding leggen wij op een gedeelte van het Wilhelminaplein rubberen rijmatten neer.
Bovengenoemde werkzaamheden gaan helaas altijd gepaard met meer geluid en meer stof. Wij doen onze uiterste best de overlast voor u tot een minimum te beperken.
Waar kunt u terecht met vragen?
De werkzaamheden vinden in principe plaats tijdens werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. Incidenteel kunnen we langer doorwerken of ook in het weekend bezig zijn.
Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met omgevingsmanager Rudie Peeten. Hij is bereikbaar via e-mail mijnwatercentrumleiding@vshanab.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 06 22 85 58 95. Meer informatie over het project: www.mijnwatercentrumleiding.nl.

Comments are closed.