Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Leidingswerkzaamheden in uw buurt 6 tot 10 juli

Half juni start aannemer Visser & Smit Hanab BV in opdracht van Mijnwater BV met de aanleg van een leidingentrace van circa 1750 meter in de binnenstad van Heerlen. De start is half juni gepland en het project zal duren tot eind december 2020.

De nieuwe leidingen zijn nodig om het nieuwe stadskantoor, het appartementencomplex Diana, de appartementen in het voormalige ABN/Amro-gebouw en poppodium Nieuwe Nor op het energienetwerk van Mijnwater aan te sluiten.

Het tracé loopt vanaf de Valkenburgerweg (flat Douvenrade) onder de N281 door, richting Kruisstraat, via Coriovallumstraat , Dr Poelsstraat naar de Putgraaf en Groene Boord en dan verder naar de Gasthuisstraat voor de aansluiting van de Nieuwe Nor.

De leidingen liggen voornamelijk onder de wegen en fietspaden, dit gaat gepaard met hinder.

Binnenkort wordt gestart aan de rotonde aan de Putgraaf. In onderstaande informatie vindt u de planning en impact van het werk aan de rotonde Putgraaf, dit betreft de eerste stap in de planning. Raadpleeg onze website voor de verdere planning van de werkzaamheden over het tracé.

Geachte bewoner,
Aannemer Visser & Smit Hanab BV legt in opdracht van Mijnwater B.V. een leidingentracé aan van circa 1750 meter in de binnenstad van Heerlen. Mijnwater B.V. levert warmte en koelte aan kantoren, bedrijfspanden en woningen. Dat doet zij via een circulair energienetwerk. De nieuwe leidingen zijn nodig om het bestaande leidingennet uit te breiden in de binnenstad. We gaan binnenkort aan de slag aan de rotonde Putgraaf. In deze brief vindt u informatie over de aard, planning en impact van het werk aan de rotonde Putgraaf.
Wat gaan we precies doen, waar en wanneer?
In dit schema en de overzichtstekening kunt u zien waar en wanneer we aan het werk gaan: Planning aanleg warmtenet

Periode: 6 juli t/m 10 juli (week 28)

Waar: Rotonde Putgraaf wordt voor een deel afgesloten

Type werkzaamheden : Opbreken verharding, grond graven en transport, aanbrengen leidingen, herstellen verharding.

Hinder: Geluid-, en stofoverlast.
Rotonde is voor de helft afgezet inclusief een deel van het trottoir. Verkeer wordt omgeleid

Bereikbaarheid
In verband met het aanbrengen van de leiding door de rotonde aan de Putgraaf wordt het noordelijk deel van de rotonde afgesloten (zie afbeelding). Verkeer van Putgraaf richting Dr. Poelstraat/Kruistraat is niet mogelijk. Er is een omleidingsroute via de Groene Boord-Sint Franciscusweg-Oliemolenstraat-R.de Beerenbroucklaan-Bekkerweg-Kruistraat. Verkeer vanuit Dr. Poelstraat richting Putgraaf is wel mogelijk.
De winkelstraat is tijdelijk niet via de Akerstraat bereikbaar voor leveranciers. Ze moeten via Dr. Poelstraat/Geleenstraat de winkelstraat in.

Na deze werkzaamheden gaan we verder met de aanleg van de leiding richting Putgraaf en Coriovallumstraat. In de volgende brief leggen we die werkzaamheden verder uit.
De werkzaamheden vinden in principe plaats tijdens werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. Incidenteel kan langer doorgewerkt worden of in het weekend.
Heeft u vragen over de bereikbaarheid, neem dan contact op met omgevingsmanager Rudie Peeten. Wij bekijken samen hoe we u het beste kunnen helpen. We doen onze uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken, maar daar waar gewerkt wordt, is altijd wat overlast. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.


Waar kunt u terecht met vragen?
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Rudie Peeten. Hij is bereikbaar via e-mail mijnwatercentrumleiding@vshanab.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 06 22 85 58 95. Meer informatie over het project: www.mijnwatercentrumleiding.nl.
Met vriendelijke groet,
Visser & Smit Hanab B.V.
G.H. Kamphuis Projectmanager

Comments are closed.