Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Heerlen Schoon

PERSBERICHT

Vrienden van Heerlen Schoon in het zonnetje gezet

Wethouder Marco Peters (Beheer en Onderhoud) heeft het jaarlijkse bedankje voor de Vrienden van Heerlen Schoon uitgereikt aan een aantal vrijwilligers van dit initiatief. Ook alle andere vrijwilligers ontvangen het presentje voor hun inzet het afgelopen jaar.

“In een schone stad is het fijner om te wonen, werken en leven. De Vrienden van Heerlen Schoon dragen daar ieder jaar opnieuw hun steentje aan bij. Betrokken mensen maken Heerlen beter en daarom waardeer ik hun inzet enorm. Dit cadeautje is een kleine blijk van dank voor het afgelopen jaar,” licht Marco Peters toe.

Vrienden en Helden van Heerlen Schoon maken alleen of in een team een straat of wijk schoon door het opruimen van zwerfafval. Helden van Heerlen Schoon zijn kinderen tussen de 4 en 12 jaar, Vrienden van Heerlen Schoon zijn allemaal ouder dan 12 jaar. Beide groepen bepalen zelf hoe vaak zij schoonmaken of dat het een eenmalige actie betreft. De gemeente Heerlen zorgt ervoor dat de vrijwilligers de juiste spullen in bezit hebben om hun werk te kunnen doen.

Iedereen kan Vriend of Held van Heerlen Schoon  worden, of een eenmalige schoonmaakactie organiseren. Interesse? Aanmelden kan via Schoonmaakactie (heerlen.nl).

Comments are closed.