Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Heerlen krijgt extra geld voor aanpak jeugdcriminaliteit

Rijk geeft Heerlen extra geld voor preventieve aanpak jeugdcriminaliteit

De gemeente Heerlen ontvangt de komende 4 jaar structureel €1.458.000 per jaar voor het programma Preventie met Gezag, bedoeld voor een preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit. Dat is €458.000 per jaar meer dan de al eerder toegekende €1.000.000 per jaar. Dat heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid afgelopen donderdag 1 februari bekend gemaakt.

Criminaliteit onder jongeren is landelijk een toenemend probleem waarover grote zorgen bestaan. Zeker in kwetsbare gebieden met veel risicofactoren, zoals Heerlen Noord, komen veel kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met criminele activiteiten. De verleiding is dan groot om hieraan mee te doen. Om dit te voorkomen wil het Rijk de jongeren in kwetsbare wijken meer perspectief en veerkracht bieden. Met deze gelden wordt geïnvesteerd in onder andere extra jeugdboa’s, jongerenwerkers en het verstevigen van de jeugdaanpak op Parkstadniveau door het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.

Officiële start Preventie met Gezag

Op 26 januari jl. heeft in Heerlen de grote kick-off bijeenkomst van Preventie met Gezag plaatsgevonden. Alle betrokken partners waren hier aanwezig. Gemeente Heerlen heeft samen met een groot aantal partners, zoals de politie, het openbaar ministerie, JENS, Halt, straatcoaches, scholen, William Schrikker Jeugdbescherming, Reclassering Nederland, RIEC Limburg, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de kinderbescherming en het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad, een plan van aanpak opgesteld. Ook jongeren zelf worden betrokken en uitgedaagd om mee te denken.

Het doel van Preventie met Gezag is om tot een integrale, gebiedsgerichte en effectieve aanpak te komen waarin jongeren perspectief wordt geboden, maar waar er ook duidelijke grenzen worden gesteld.

Burgemeester Wever: “Ik ben erg blij met het extra geld dat we gaan krijgen. Dat is ook echt nodig want de problematiek is ernstig. Gelukkig ziet Den Haag dat nu ook. Hiermee krijgen we de middelen om écht het verschil te maken en onze jeugd te helpen om op het rechte pad te blijven en te werken aan een goede toekomst. Ook de kick-off gaf me veel energie, er is veel enthousiasme en betrokkenheid bij de professionals om aan de slag te gaan”.

Financiering

De minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten te starten in de gebieden die vallen onder het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Heerlen-Noord is een van deze gebieden. Het door het Rijk meegegeven richtbedrag voor Heerlen was €1.000.000. Heerlen heeft een subsidieaanvraag ingediend met een begroting van €1.500.000. Na toetsing van het plan van aanpak en rekening houdend met criminaliteitscijfers en sociaaleconomische indicatoren, heeft het Rijk afgelopen week laten weten de bijdrage met €458.000 te verhogen. Ook een aantal andere partners ontvangen geld om een bijdrage te leveren aan het Programma, waaronder het openbaar ministerie en de politie. Na 4 jaar zal het Rijk de eerste keer de inzet van de gelden evalueren. Het Rijk streeft naar een programma voor 10 jaar.

Comments are closed.