Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Heerlen kiest ontwerp voor Promenade

Heerlen kiest ontwerp voor Promenade, met veel groen en ruimte voor ideeën van inwoners

Het schetsontwerp van de Promenade. De gemeente nodigt Heerlenaren uit hun ideeën over het concept te delen.Afbeelding: Gemeente Heerlen

Ooit kenmerkte een waterpartij de Promenade in Heerlen, tegenwoordig zijn het de grijze kopgebouwen en tijdelijke stadstuin. Met het voorkeursontwerp dat de gemeente nu kiest, kleurt de toekomstige Promenade volop groen met onder meer ruimte voor een mega-wadi.

Waar aan de ene kant de sloop van de loodsen rond de stadstuin is ingezet, kon men maandag aan de andere kant van de Promenade zien wat de toekomstplannen voor de omgeving zijn. In boekhandel Van der Velden Van Dam kregen geïnteresseerden de kans om een eerste blik te werpen op de door de gemeente Heerlen ingeslagen weg.

Eigen input

Van de drie à vier voorlopige schetsen van het voorste deel van de Promenade heeft het bestuur inmiddels één voorkeursvariant uitgekozen. Het gaat nog allerminst om een eindproduct: omwonenden en belanghebbenden krijgen de kans om met eigen input te komen naar aanleiding van het ontwerp. Eén ding is zeker: „De stenigheid verdwijnt echt compleet”, vertelt een aanwezige medewerkster van de gemeente.

De entree naar de ondergrondse parkeerplaats op de Promenade blijft zeer waarschijnlijk bestaan, al zal het kopgebouw dat daar op dit moment omheengebouwd is wel verdwijnen. Momenteel staat er een paviljoen voor ingetekend, maar het is één van de plekken die nog niet concreet is ingevuld. Uitgangspunt blijft in ieder geval dat de doorbraak van de Promenade, die ontstaat na de sloop van de kopgebouwen, zo veel mogelijk vrij blijft.

Lees meer: Groen park op Promenade in centrum Heerlen stap dichterbij na aankoop van twee kopgebouwen

Het plan om op de plek van het inmiddels gesloopte winkelcentrum De Plu een foodhal met 98 woningen te bouwen is al bekend. Daarmee is echter slechts een gedeelte van de tijdelijke stadstuin weer ingevuld met bebouwing. Afgaande op de schets blijft het daar ook bij. De Promenade moet vooral open en groen blijven. Ondanks de extra ruimte voor natuur blijft er genoeg plek over voor evenementen, zoals de markt en kermis.

Zo slentert de toekomstige Heerlenaar van de terrassen van de foodhal zo door naar een zogenaamde piazzetta: een beschut pleintje naar Italiaans voorbeeld waar men kan zitten. Aan de overkant krijgt de natuur en biodiversiteit alle ruimte in de vorm van een mega-wadi, bosjes en kruiden. Het groengebied – dat ook dient als wateropvang– ligt wat dieper dan de rest van de straat door het natuurlijke hoogteverloop. Aan en over de wadi komen zitranden en vlonders. Kunstwerk De Zegelboom blijft in de plannen overigens behouden rond zijn huidige plek.

Lees ook: Na jarenlange discussies, verwijten en weerstand gaat centrum van Heerlen nu eindelijk op de schop

Draai je het hoofd vanaf de piazzetta de andere kant op, dan zie je ook daar de natuur terugkeren in het straatbeeld. Een deel van de huidige stadstuin blijft in het ontwerp namelijk behouden, met een overdekt gedeelte en de mogelijkheid voor de buurt om zelf invulling te geven aan een stukje groen. Nog verder daarachter komt een wat strakker aangelegd buurtplantsoen.

Hoewel het nog om een voorlopige schets gaat, is er in het concept zelfs al nagedacht over de uitstraling van een transformatorkast binnen het geheel. Het doet vermoeden dat de kadernota Sjoeën Heële sinds de recente kritiek binnen de Heerlense raad nadrukkelijker de aandacht krijgt bij de transformatie van het stadscentrum van grijs naar groen.

Lees ook: Wordt Sjoeën Heële dan eindelijk in de praktijk gebracht? Aanpak rommelige binnenstad na 2,5 jaar nog nergens te zien

Comments are closed.