Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Bijdragen aan betere wereld

Als overheid bijdragen aan betere wereld én marktpartijen in de juiste richting bewegen

Gemeente Heerlen ondertekent landelijk manifest voor ambitieuzer sociaal en duurzaam inkoopbeleid en opdrachtgeverschap

Van de koffie op kantoor tot de bestrating van een weg; van het drukwerk voor de Stadskrant tot de aanleg van een fietspad; als gemeente kopen wij allerlei producten en materialen of schakelen wij bedrijven in voor een opdracht of een dienst. Dat proberen wij zo verantwoord mogelijk te doen. Met oog voor de gevolgen voor mens, dier, natuur en maatschappij. Het wordt steeds belangrijker om daarbij de juiste keuzes te maken. Met de ondertekening van het nieuwe, landelijke manifest maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen zet de gemeente een volgende stap naar een socialer en duurzamer Heerlen.

Grote impact als overheid

Heerlen is een van de ruim 40 gemeenten die het manifest ondertekent, samen met de Ministeries, 5 Provincies en de Waterschappen. Dit netwerk koopt jaarlijks voor ruim 85 miljard euro in aan producten en diensten. Hiermee heeft de gemeente Heerlen, samen met andere overheden, een enorme impact om urgente vraagstukken van nu aan te pakken.

Wethouder Casper Gelderblom (Milieu, Circulariteit): “Met het ondertekenen van dit manifest zetten we weer een stap naar een nóg socialer en duurzamer Heerlen. Door ons inkoopbeleid en opdrachtgeverschap te blijven verbeteren bereiken we namelijk twee dingen. Ten eerste dragen we als organisatie door betere keuzes direct bij aan de systeemverandering die we beogen. En ten tweede bewegen we marktpartijen om steeds meer maatschappelijk verantwoorde diensten en producten te ontwikkelen en te leveren.”

Global Goals

In het manifest staan 6 thema’s op de voorgrond: milieu en biodiversiteit, klimaat, circulariteit , ketenverantwoordelijkheid (internationale sociale voorwaarden), diversiteit en inclusie, en social return. Deze thema’s zijn gekoppeld aan de Global Goals, ook wel Sustainable Development Goals genoemd, van de Verenigde Naties. De ondertekening betekent dat de gemeente Heerlen binnen een jaar een plan moet hebben waarin deze thema’s uitgewerkt zijn in concrete doelen. Ook moet de gemeente periodiek aangeven op welke manier zij deze doelen behaalt.

Comments are closed.