Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Bewonersraad zoekt nieuwe voorzitter

De huidige voorzitter, Bert van Duin, heeft aangegeven dat hij per 31 januari 2018 zijn functie wil neerleggen. Dus is de bewonersraad op zoek naar kandidaten voor de functie van voorzitter. Het profiel voor de nieuwe voorzitter is:

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de stichting en voor de buitenwereld. Hij/zij heeft de volgende taken:

  • Leidt vergaderingen
  • Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd
  • Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden
  • Neemt deel aan de vergadering van voorzitters van buurtorganisaties
  • Heeft intensief contact met de gebiedsregisseur Buurtgericht Werken van de gemeente.

Heeft u interesse is deze functie ?  Meer informatie kunt u krijgen bij Bert van Duin,  evanduin@ziggo.nl of  045-5751457,  of bij de secretaris  Pierre Snijders, pierresnijders@ziggo.nl of  045-5742342.

 

Comments are closed.