Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Kadernota leefbaarheid en veiligheid 2017-2020

In december 2016 is door de gemeenteraad de kadernota leefbaarheid en veiligheid 2017-2020 goedgekeurd.

lees verder: raadsvoorstel

hieronder de plannen voor het centrum: