Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Beleidsnota vitale ouderen

De Heerlense bevolking vergrijst, sneller dan het landelijk gemiddelde. Omdat in 2003 geconstateerd werd dat de Heerlense oudere minder vermogend, minder mobiel en minder zelfredzaam is (en daardoor kwetsbaarder) werd een ouderennota opgesteld. Deze nota heeft als doel de beleidsdoelstellingen ten aanzien van vitaal ouder worden vast te leggen voor de periode 2016-2018.

Voor een gehele weergave van deze Beleidsnota voor vitale ouderen 2016-2018  zie  beleidskader voor vitale ouderen