Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Appartementen op plaats oude politiebureau

PERSBERICHT

Bestemmingsplan ter inzage per 11 juli 2022

Appartementen op plaats oude politiebureau

Aan de Burgemeester Gijzelslaan, op de plaats waar jarenlang het politiebureau heeft gestaan, komt een complex met 24 appartementen voor de verhuur in het middensegment. Deze woningen passen niet in het geldende bestemmingsplan. Daarom heeft het college van B&W vandaag ingestemd met de wijziging die hiervoor nodig is.

Het complex krijgt drie verdiepingen. Alleen het deel op de hoek Burgemeester Gijzelslaan/Benzenraderweg krijgt er vier. Achter het gebouw is ruimte voor groen en parkeerplaatsen voor huurders en bezoekers. In het bestemmingplan is een regeling opgenomen die ervoor moet zorgen dat de parkeerplaatsen op een natuurlijke manier worden ingepast in de omgeving.

Boostendriehoek

Het voormalige politiebureau is gesloopt in 2002. Het terrein is toen tijdelijk ingericht als parkje. De locatie staat bekend als de Boostendriehoek. Behalve het politiebureau bouwde de Maastrichtse architect Theo Boosten er de Mijnschool en een brandweerkazerne. Met dit nieuwbouwplan wordt de voormalige Boostendriehoek in ere hersteld; met respect voor het verleden, maar passend in de huidige tijdsgeest.

Ter inzage

Het plan is op 6 april van dit jaar besproken met de mensen in de buurt. Nu het college een besluit heeft genomen, wordt het plan ter inzage gelegd. Dat gebeurt met ingang van 11 juli 2022. Na afronding van deze officiële termijn stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vast. Daarna kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Naar verwachting gebeurt dat in het laatste kwartaal van dit jaar. De bouw van de woningen kan dan starten in 2023.

Comments are closed.