Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Afspraken tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente voor 2023

PERSBERICHT

Ambitieuze prestatieafspraken tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente voor 2023

Gemeente Heerlen, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Heerlen hebben nieuwe prestatieafspraken voor 2023 gemaakt. Met deze afspraken werken wij samen om het wonen in Heerlen te verbeteren. Betaalbaarheid, verduurzaming, en leefbaarheid staan daarbij hoog op de agenda.

Ambitie en urgentie

Wethouder Gelderblom (Wonen en Milieu): “In Heerlen geloven we in sociaal en duurzaam woonbeleid. Dat vergt ambitie, urgentie en solidariteit van gemeente én woningcorporaties. Dat zie je ook terug in de afspraken voor 2023, zoals geen huurverhoging bij isolerende maatregelen, het verbeteren van woningen met de slechtste energie-labels en veel meer zonnepanelen op sociale huurwoningen. En buiten dat allemaal ben ik ook blij dat er meer oog komt voor het welzijn van dieren tijdens bouwplannen”.

Duurzaamheid

De energieprijzen en de urgentie van de klimaatcrisis maken verduurzaming van de Heerlense sociale woningvoorraad een topprioriteit. Naast isoleren en renoveren betekent dit ook duurzame energieopwekking met zonnepanelen. Samen zetten wij daarom in op versnelling van zon-op-dak. In 2030 moet minimaal 30% van de sociale woningen zonnepanelen hebben

Betaalbaarheid

Duurzaamheid en betaalbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als partners in het Verbond voor Energierechtvaardigheid zeggen de woningcorporaties toe dat isolatie van hun woningen niet leidt tot huurverhoging voor bewoners. Ook spreken we met elkaar af dat EFG-energielabels binnen de sociale woningvoorraad tegen eind 2028 verdwenen zijn.

Leefbaarheid

In 2023 starten we met buurtbemiddeling waarmee wij voorkomen dat burenconflicten escaleren. Voor kwetsbare buurten en complexen gaan we samen met de huurders en woningcorporaties bekijken hoe we slim woningen kunnen toewijzen. Hiermee verbeteren wij de leefbaarheid in de buurten, met name in de focusbuurten in Heerlen-Noord.

Natuurinclusiviteit: effecten van bouw op dier en natuur

Nieuw is ook dat de woningcorporaties hebben afgesproken dat er meer gekeken wordt naar het bevorderen van natuurinclusiviteit; oftewel de effecten op de natuur en het welzijn van vogels, insecten en andere dieren bij bouwplannen. Bijvoorbeeld door plekken te creëren waar dieren kunnen overwinteren, leven of slapen, zoals schuilplekken voor egels en insectenhotels.

Comments are closed.