Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Solidariteitsfonds voor donaties

Solidariteitsfonds opgericht vanuit Verbond voor Energierechtvaardigheid voor donaties energiecompensatie

De energieprijzen zijn flink gestegen. Daarom ontvangen alle huishoudens vanuit het Rijk een energiecompensatie van tweemaal 190 euro. De eerste ronde vond plaats in november, de tweede deze maand. Zowel bij de gemeente als elders komen signalen binnen vanuit huishoudens met hogere inkomens die (een gedeelte van) dit bedrag graag zouden doneren ten bate van mensen die ondersteuning goed kunnen gebruiken, juist rondom de feestdagen en in de winter.

Als partners binnen het recent opgerichte Verbond voor Energierechtvaardigheid hebben Caritas045, de Voedselbank en Hart voor Huisdieren een solidariteitsfonds opgericht om zulke donaties te stroomlijnen naar de liefdadigheidsorganisaties. Als kartrekker van het Verbond van Energierechtvaardigheid ondersteunt gemeente Heerlen dit initiatief.

Wethouder Casper Gelderblom (Milieu) “Juist in een crisis als deze moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dit initiatief draagt daar aan bij, en geeft zo op een mooie manier invulling aan de doelen van het Verbond voor Energierechtvaardigheid.”


Hoe werkt het?
Inwoners van Parkstad die willen doneren kunnen zelf kiezen hoeveel zij van hun energiecompensatie willen schenken aan het solidariteitsfonds van de liefdadigheidsorganisaties. Dit kan een klein gedeelte zijn, of de hele compensatie van 190 euro. Door één van de onderstaande QR-codes te scannen kunnen zij de donatie direct overmaken naar Caritas045 met een bedrag naar keuze.

Lukt het niet?
Er is ook een mogelijkheid om de donatie over te maken, zonder gebruik van QR-codes. Dat kan simpelweg door te doneren onder vermelding van ‘Solidariteitsfonds energiecompensatie’ bij Stichting Caritas045 op rekeningnummer
NL83 FVLB 0638 9747 71.

Caritas045
Caritas045 is één van de partners van het Verbond van Energierechtvaardigheid, en initiatiefnemer van het solidariteitsfonds. De organisatie zorgt ervoor dat inwoners van Parkstad met een minimuminkomen een maaltijd kunnen afhalen of samen kunnen eten tijdens ‘Aan tafel’- bijeenkomsten. Caritas045 kwam tot initiatief voor het solidariteitsfonds door signalen vanuit huishoudens die niet of minder hard door de stijgende energieprijzen worden getroffen en via een donatie hun solidariteit willen tonen met mensen die het moeilijk hebben.  

Het Verbond voor Energierechtvaardigheid
Gemeenten in heel Parkstad hebben samen met Stadsregio Parkstad en andere maatschappelijke partners hun handen ineengeslagen voor het Verbond voor Energierechtvaardigheid. Samen gaan we aan de slag met besparen. Het Verbond kijkt niet alleen naar de korte termijn maar ook naar een lange termijnaanpak. Binnen het verbond ondernemen ook de niet-gemeentelijke deelnemers al verscheidene acties. De actie van Caritas045 is hier een voorbeeld van.

Comments are closed.