Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

May, 2022:

Hulp bij bouwplannen

Hulp voor burgers bij (ver)bouwplannen

De gemeente Heerlen krijgt een fysiek omgevingsloket, waar burgers hulp kunnen krijgen als ze plannen hebben om te (ver)bouwen. Het loket gaat open op 14 juli 2022 in het stadskantoor aan de Geleenstraat.

Burgers die willen verbouwen of bouwen hebben te maken met veel wetten en regels. Tegenwoordig staat heel veel informatie online, maar dat blijkt in de praktijk toch niet voor iedereen even gemakkelijk vindbaar. Wethouder Adriane Keulen: “Bij het fysieke omgevingsloket kunnen burgers terecht die graag het gesprek aangaan. Ter plekke krijgen ze uitleg over de meest actuele regels. En ook helpen we ze met het indienen van een digitale aanvraag”.                                               

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Dit betekent onder meer dat veel nieuwe regels en procedures rondom bouwen en verbouwen gaan gelden. Om burgers hierbij behulpzaam te zijn wordt het omgevingsloket ingericht.

Afspraak maken

Het omgevingsloket gaat van start op 14 juli 2022. Burgers kunnen alleen op afspraak terecht bij het Omgevingsloket. Dat kan telefonisch via het klantencontactcentrum. Het spreekuur is elke donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Een bezoek aan het Omgevingsloket kost niks. Ondernemers kunnen nog altijd terecht bij het Ondernemershuis met hun vragen over (ver)bouwen, dit blijft onveranderd.

Evaluatie

De gemeente houdt de eerste 4 maanden in de gaten hoe alles loopt en of het loket voldoet aan de behoeften van de burgers. Daarna volgt een evaluatie en kunnen procedures en openingstijden worden aangepast.

Dodenherdenking Heerlen

Nationale Dodenherdenking Heerlen 2022

In vrijheid kiezen

Op woensdag 4 mei wordt in Heerlen de Nationale Dodenherdenking gehouden, met als hoofdthema ‘Vrijheid in Verbondenheid. Genodigden en belangstellenden zijn welkom vanaf 18.20 uur in de hal van het stadskantoor aan de Geleenstraat 25 in Heerlen. Odin Westen, ceremoniemeester en bestuurslid van het 4 en 5 mei comité, heet iedereen welkom.

Locoburgemeester Peter van Zutphen opent de bijeenkomst met een korte overweging over het jaarthema ‘In vrijheid kiezen’. Nico de Borst, Bestuurslid van Breath Care for Kids, vertelt over zijn persoonlijke inzet voor Oekraïne en spreekt over de nieuwe oorlog in Europa. Scholiere Noor Jacobs van het Eijkhagen college houdt een voordracht. De Akense dichter Josef Gülpers draagt een eigen tekst voor.

Deken Bouman en Dominee Joachim Stegink houden samen een kort meditatief moment rond vrede en vrijheid. Het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius zorgt voor de muziek.

Stille tocht

Rond 19.30 uur vertrekken de aanwezigen in een stille tocht naar de Gedachteniskapel aan de Akerstraat. Om 19.58 uur speelt harmonie T.O.G. Welten de ‘Last Post’. Daarna volgen twee minuten stilte.

Om 20.00 uur klinkt het Wilhelmus en vervolgens draagt Siem Brandt, leerling van basisschool Tarcisius een gedicht voor. Tenslotte richt locoburgemeester Peter van Zutphen het woord tot de aanwezigen. Het programma wordt afgesloten met kransleggingen bij het monument.

Dodenherdenking Hoensbroek

De Stichtingen Buurtgericht Werken in Hoensbroek organiseren de dodenherdenking bij de kleine St. Jan in Hoensbroek. Het programma start om 19.45 uur. Namens de gemeente zijn de wethouders Martin de Beer en Adriane Keulen aanwezig.