Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

March, 2022:

Tegemoetkoming energiekosten

Tegemoetkoming energiekosten voor laagste inkomens

Heerlen gaat energietoeslag uitbetalen

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom komt er voor huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoelage van 800 euro. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om niet op de landelijke wetswijziging te wachten, maar te beginnen met het uitbetalen van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen.

Eenmalige energietoeslag van 800 euro

De energietoeslag is eenmalig en alleen bedoeld voor het jaar 2022. De toeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Een laag inkomen is maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast vindt er geen vermogenstoets plaats. De hoogte van de toeslag is 800 euro per huishouden. Personen die zijn toegelaten tot schuldhulpverlening komen ongeacht hun inkomen ook in aanmerking. Ook jongeren van 18 t/m 20 jaar die aanvullend bijzondere bijstand ontvangen komen onder voorwaarden in aanmerking.

Energietoeslag wordt automatisch uitbetaald

De energietoeslag wordt automatisch uitbetaald aan inwoners die bekend zijn bij de gemeente Heerlen, zoals inwoners die een bijstandsuitkering of IOAW krijgen, huishoudens die gebruik maken van bijzondere bijstand of minimaregelingen, ondernemers met een Bbz-uitkering of IOAZ, en mensen met een AIO-aanvulling. De verwachting is dat deze automatische uitbetaling plaatsvindt voor  15 april 2022.

Niet bekend bij gemeente? Dan energietoeslag aanvragen

Als u niet in aanmerking komt voor de automatische betaling, dan kunt u een aanvraag indienen. Huishoudens met een laag inkomen die niet bekend zijn bij de gemeente kunnen de energietoeslag aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die (parttime) werken maar weinig verdienen, mensen met een uitkering van UWV, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen of zelfstandigen met een laag inkomen. 

Het aanvraagformulier staat uiterlijk 11 april op de website: energietoeslag aanvragen.

Paaseieren maken en zoeken

Nieuwsbrief 2022-1

De nieuwe Nieuwsbrief van 2022 is uit

klik op http://bewonersraadhc.nl/belangenbehartiging-2/Nieuwsbrieven-2/

Verruiming terrassen

Gemeente Heerlen verlengt verruiming terrassen

Gemeente Heerlen verlengt de periode dat de terrassen mogen worden uitgebreid met twee jaar, tot 1 april 2024. Door de zware wissel die de coronamaatregelen de afgelopen twee jaar hebben getrokken op de horeca wil gemeente Heerlen hiermee ook nu nog de ondernemers helpen en ondersteunen.

Sinds maart 2020 hebben veel ondernemers het zwaar door de coronamaatregelen. De horecasector is er daar één van. Om het verlies aan omzet- en winstcijfers zo veel als mogelijk te beperken, zijn landelijk en lokaal compenserende maatregelen genomen. Één van de lokale maatregelen is het toestaan van terrasverruiming.

Omdat verruiming van terrassen daarnaast ook bijdraagt aan een levendige stad en de aantrekkelijkheid van de stad voor inwoners en bezoekers, in het bijzonder jongeren en studenten, heeft de gemeente hiertoe besloten.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld vanwege de renovatie van het Pancratiusplein, kan het echter wel zijn dat de terrasuibreiding tijdelijk of eerder zal moeten worden gestaakt.

Promenade II wordt groener

Voorlopig ontwerp vastgesteld: Promenade wordt groener en aantrekkelijker

De gemeente Heerlen heeft het voorlopig ontwerp van Promenade II vastgesteld. Het gebied tussen het Burgemeester van Grunsvenplein en Schinkelkwadrant-Zuid wordt omgetoverd tot een aantrekkelijke groene oase. De Promenade wordt hiermee de groene schakel tussen het Burgemeester van Grunsvenplein en de Bongerd. Wethouder centrum Peter van Zutphen: “Meer groen maakt een verblijf in onze stad veel aangenamer. Inwoners en bezoekers zien liever bomen, fleurige bloemen en waterelementen dan grijze stenen. En niet onbelangrijk: hiermee maken we het centrum ook weer een stukje klimaatbestendiger.”

Daarnaast is er een besluit genomen over de transformatie van het entreegebouw op de kop van de Promenade/Geerstraat. Waar eerst werd gedacht aan sloop – met uitzondering van de entree, liftschacht en trappenhuis naar de parkeergarage van Q-park – is er voor een alternatief gekozen. Er blijft een half overdekte ruimte staan met mogelijk ruimte voor meerdere functies en een waterelement. Zo wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een betere inpassing van het openbaar toilet op de Promenade én naar een onderdoorgang Geerstraat-Promenade als fietsenstalling.

Ode aan het verleden en het heden

Het entreegebouw krijgt een urban speels karakter midden in het groen. Daarnaast komt er – met een knipoog naar de voormalige waterpartij van Theo Lennaerts – een speels waterelement. De transformatie is tevens een ode aan het verleden en aan Ungers, het bureau dat de kubussen ontwierp.

Inbreng omgeving

Tijdens een inloopmiddag op 13 september 2021 heeft de gemeente een concept schetsontwerp gedeeld met geïnteresseerden. Men kon informatie ophalen en wensen uitspreken met betrekking tot het schetsontwerp. Een aantal van deze suggesties is nu meegenomen in het voorlopig ontwerp van Promenade II en Schinkelkwadrant-Zuid, waaronder het toevoegen van nog meer water en groen. Daarnaast was er de vraag naar een fietsenstalling; dit wordt verder onderzocht.

Samen maken we het centrum

De plannen met betrekking tot Promenade II en Schinkelkwadrant-Zuid zijn onderdeel van de complete transformatie van Heerlen-Centrum beschreven in het ambitiedocument ‘Samen maken we het Centrum’. Samen met partners Ministerie BZK, Provincie Limburg, IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad werkt Heerlen hard aan een leuker, groener en leefbaarder centrum om in te wonen, werken of te bezoeken onder het mom: Samen maken we het Centrum, zie ook www.heerlen.nl/centrum.promenade II

Ouderenmishandeling

Heerlen gaat integraal samenwerken om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan

Gemeente Heerlen sluit aan bij het samenwerkingsconvenant Zuid-Limburg: ‘Lokale alliantie financieel veilig ouder worden’. Dit is een bijzonder samenwerkingsverband waar onder andere zorginstellingen, huisartsen, banken, politie, overheidsinstanties en advocatenkantoren met elkaar in verbinding staan. Hierdoor is het mogelijk een gezamenlijke aanpak tot stand te brengen. Hierbij zetten we in op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik van ouderen.

Wat is financieel misbruik?

Bij financieel misbruik wordt onrechtmatig gebruik gemaakt van geld en/of andere bezittingen van een oudere. Financieel misbruik bij ouderen vindt vaak plaats bij kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van anderen. Vaak wordt dit gedaan door familieleden of huisvrienden, maar ook door personen waarvan het slachtoffer afhankelijk is zoals professionele hulpverleners. Voorbeelden van financieel misbruik zijn boodschappen betalen met de pinpas van een ander, bedragen overmaken naar de eigen rekening of gedwongen testamentwijziging.

Adriane Keulen, wethouder ouderenbeleid: “Ouderenmishandeling kent veel verschillende vormen en is een complex probleem. Er is geen kant-en-klare oplossing voor financieel veilig ouder worden. Het is dan ook extra belangrijk dat we in deze lokale alliantie integraal met elkaar kunnen samenwerken en komen tot een gezamenlijke aanpak. Maar het is net zo belangrijk dat ook dat u als inwoner weet wat u moet doen als u het vermoeden heeft dat een oudere financieel misbruikt wordt”.

Lokale alliantie

De lokale alliantie is een professioneel netwerk tussen circa 20 organisaties vanuit allerlei verschillende disciplines: van huisartsen en zorginstellingen tot advocaten en een notaris. Met ieder als doel om ouderenmishandeling in relatie tot financieel misbruik te voorkomen en aan te pakken. Dit doet de lokale alliantie door deskundigheid en praktijkervaringen te delen met elkaar.

Op de website van Veilig Thuis staan een aantal signalen die wijzen op financieel misbruik. U kunt ouderenmishandeling melden bij Veilig Thuis.

Bel 0800-2000, ook als u twijfelt.

Landsfort Herle

Denk mee over Landsfort Herle: Heerlen brengt haar Middeleeuws verleden weer tot leven

Heerlen is een stad met een rijke geschiedenis. Het Middeleeuwse Landsfort Herle vormt het hart van het huidige Heerlen: een kleine, ommuurde en omgrachte vesting die bestond uit de Pancratiuskerk, een paar huizen en de Schelmentoren. Heerlen wil dat mensen ook dat verleden kunnen zien, aanraken en beleven. Door cultuurhistorisch erfgoed boven en onder de grond toegankelijk te maken, verhalen te vertellen én door de openbare ruimte opnieuw in te richten. In het project ‘Landsfort Herle’ gaat de gemeente Heerlen, geholpen door bureau Braining the Future, hierover in gesprek met bewoners, ondernemers en bezoekers van het centrum.

Wethouder Jordy Clemens, cultuur en erfgoed: “We weten steeds meer over Middeleeuws Heerlen. Over de oude bebouwing, de omwalling en de grachten die ooit vol water stonden. Dat willen we heel graag terugbrengen in het straatbeeld. Maar hoe we dat precies gaan doen willen we heel graag samen met de gebruikers bepalen.”

Samen maken we Landsfort Herle

Want hoe kijken Heerlenaren en bezoekers tegen de Middeleeuwse geschiedenis aan? Welke kansen of problemen zien ze om het verleden naar het heden te brengen? En hoe creëer je een groene openbare ruimte die je tevens goed kunt gebruiken? Door middel van onder andere workshops en interviews worden de antwoorden op deze vragen geïnventariseerd. In de omgeving Bongerd-Pancratiusplein wordt op 15, 17, 22 en 26 maart en op 10 en 12 mei een pop-upstand ingericht, waar iedereen die wil meedenken welkom is om langs te komen. Alle actuele informatie is ook te vinden op www.heerlen.nl/landsfortherle.

Rondje rondom de kerk

Het Middeleeuws verleden van Heerlen is nog altijd zichtbaar. Zo verwijst het cirkelvormige stratenplan rondom het Pancratiusplein naar de voormalige grachten rondom het Landsfort. De grachten zijn later gedempt. De beperkte aanwezige restanten van de muren bevinden zich vandaag de dag grotendeels ondergronds. Heerlen wil ‘het rondje rondom de kerk’ haar Middeleeuwse karakter en identiteit teruggeven. Wel in een modern, groen, duurzaam jasje en passend bij de complete transformatie van Heerlen-Centrum.

Onderdeel van ‘Samen maken we het centrum’

Dit project is onderdeel van de complete aanpak van Heerlen-Centrum, beschreven in het ambitiedocument Samen maken we het Centrum 2022, het vervolg van het Urban Bidboek 2016. De gemeente werkt hierbij samen met partners Ministerie BZK, Provincie Limburg, IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad onder het mom: Samen maken we het Centrum, zie ook www.heerlen.nl/centrum.

De Dans van Lies en Jan

PERSBERICHT

Locatie gevonden voor kunstwerk ‘De Dans van Lies en Jan’

Vlak bij de plek waar de schoorstenen Lange Jan en Lange Lies tijdens de mijnindustrieperiode rookten, verschijnt eind dit jaar het kunstwerk ‘De Dans van Lies en Jan’. In het werk van kunstenaar Jean-Michel Crapanzano smelten de twee schoorstenen samen in een DNA streng die verwijst naar het mijnverleden en de toekomst van de stad die altijd in beweging is. Daarin zit een lichtbundel die in de weekenden, tijdens feestdagen en gelegenheden als Culturanova, net als de schoorstenen vroeger, van ver te zien is. Het werk komt te staan op gemeentegrond aan de CBS-weg bij de kruising met de Kloosterweg, dichtbij de voormalige schacht van het Mijnmuseum.

Wethouder Jordy Clemens kijkt uit naar de realisatie van dit kunstwerk. “Het is een blijvende herinnering aan het mijnverleden dat onze stad gevormd heeft. De Lange Jan en Lies domineerden jarenlang de skyline van Heerlen. En toen de torens na de mijnsluiting werden opgeblazen, viel de Lange Jan verkeerd. Hij nam daarbij een hoogspanningsmast mee en verpletterde een kantoorgebouw. Herinneringen die we levend willen houden met dit eigentijdse kunstwerk waarin Lies en Jan de toekomst in dansen.”

Multidisciplinair project

Tijdens het Jaar van de Mijnen symboliseerden twee lichtbundels de verdwenen schoorstenen Lange Lies en Lange Jan. Daarna ontstond de behoefte aan een blijvend kunstwerk als eerbetoon aan het mijnverleden en de mijnwerkers. In 2018 ontwikkelde kunstenaar Jean-Michel Crapanzano daarom in opdracht van gemeente Heerlen het multidisciplinair kunstproject, ‘De Dans van Lies en Jan’.

Jean-Michel Crapanzano

Jean-Michel is afkomstig uit de mijnregio rond Metz in Noord-Frankrijk en woont al geruime in Heerlen. De gemeente koos voor deze kunstenaar omdat hij, naast binding met het mijnverleden en de regio, ervaring heeft met participatieprojecten en innovatief te werk gaat. 

——————————————————————————————

Noot voor de pers

Jean-Michel Crapanzano is bereikbaar via 06-21523708