Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

April, 2021:

Gemeente wil dienstverlening aan inwoners verbeteren

De gemeente let scherp op mogelijkheden om informatie voor inwoners te verbeteren. Met de start van het project ‘Taal voor Allemaal’ maken wij werk van het leesbaarder maken van brieven. Ook gaat in juni de eerste beeldbrief uit.

Een paspoort, id-kaart of rijbewijs aanvragen. Een verhuizing doorgeven. Je trouwdag regelen. Of een uittreksel uit de basisregistratie opvragen. Bijna elke inwoner van Heerlen krijgt er mee te maken. Niet verwonderlijk dus dat deze onderwerpen tot de meest gelezen pagina’s behoren op onze website.

De gemeente let scherp op mogelijkheden juist deze informatie voor inwoners te verbeteren. Wij streven naar een toegankelijke publieke dienstverlening. Met de start van het project ‘Taal voor Allemaal’ maken wij werk van het leesbaarder maken van brieven. Ook gaat in juni de eerste beeldbrief uit. En naast de bestaande voorleesfunctie en live chat, hebben wij nu ook video’s toegevoegd aan vaak bezochte pagina’s op onze website. 

Taal voor allemaal

Binnen het project Taal voor Allemaal beginnen medewerkers van Burgerzaken, Vergunningen en WMO aan een trainingsprogramma om brieven aan inwoners in toegankelijker Nederlands (B1 niveau) te herschrijven. Daarnaast heeft de gemeente Heerlen opdracht gegeven aan stichting MEE om een meeleesgroep van inwoners te organiseren. Stichting MEE zorgt dat er een meeleesgroep wordt samengesteld die eind 2021 zoveel mogelijk zelfstandig functioneert. Hierbij wordt extra gelet op de diversiteit van de groep. De meeleesgroep toetst of de herschreven brieven wel echt duidelijk zijn.

Beeldmateriaal

Veel mensen waarderen een filmpje of foto’s bij een tekst. Anderen hebben een leesprobleem of een taalachterstand. Daarom heeft de gemeente de website aangevuld met korte filmpjes bij veelgevraagde diensten, zoals paspoort aanvragen, trouwen of verhuizen. Ook werken wij aan de uitbreiding van brieven met beeldbrieven. Dit zijn brieven in duidelijke taal, met foto’s om zaken directer over te brengen. Binnenkort krijgen de inwoners die hun reisdocument moeten vernieuwen de eerste beeldbrief.

Wethouder Publieke Dienstverlening, Adriane Keulen: “Iedereen heeft een paspoort of id-kaart nodig, maar we lezen niet allemaal even gemakkelijk. Met deze stappen willen wij beter aansluiten op het publiek en de dienstverlening toegankelijker en makkelijker maken voor de burger.”