Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

April, 2021:

Giften tot €1200 per jaar toegestaan naast uitkering

Vanaf 1 mei 2021 verrekent Heerlen giften aan mensen in de bijstand pas bij meer dan €1200. Giften zijn bijvoorbeeld een tas met boodschappen of geld om kleding te kopen. Inkomsten uit arbeid moeten altijd gemeld worden.

Wethouder Peter van Zutphen is blij met de nieuwe vastgestelde beleidsregel: “door deze maatregel brengen we duidelijkheid in de regels over hoe om te gaan met giften. Dat is goed voor de mensen die het aangaat en ook beter werkbaar voor de gemeente. Zo kunnen we voorkomen dat kleine fouten leiden tot onredelijke sancties en schrijnende situaties, zoals bij de zogenaamde ‘boodschappenaffaire’ in Wijdemeren eind vorig jaar”.

Heerlen past motie Tweede Kamer nu al toe

Met de aanpassing van de beleidsregel algemene bijstand past Heerlen de motie, die de Tweede Kamer naar aanleiding van de ‘boodschappenaffaire’ hierover in februari heeft aangenomen, al toe. Met deze aangenomen motie onderstreept de Kamer de noodzaak om de Participatiewet waarin de regels rond uitkeringen zijn vastgelegd, te veranderen. Mensen in de bijstand moeten tot 1200 euro aan giften kunnen ontvangen zonder dat ze gekort worden op hun uitkering. Dit moet een landelijke regel worden. Op dit moment is dat nog niet het geval.

Omdat de bijstandsregels door de gemeenten worden uitgevoerd, kan het beleid per gemeente verschillen. Hierdoor kan het zijn dat de ene gemeente wel al giften tot 1200 euro toestaat en de andere gemeente niet. De Tweede Kamer vraagt nu om één landelijke regel. Met de landelijke invoering van deze regeling gaat het nieuw te vormen Kabinet aan de slag. Heerlen gaat hier niet op wachten, en gaat nu al werken volgens de nieuwe regel waarbij giften tot 1200 euro per jaar zijn toegestaan.

‘Sportfondsen’ nieuwe exploitant zwembaden

PERSBERICHT

‘Sportfondsen’ nieuwe exploitant zwembaden

De exploitatie van zwembad Hoensbroek en het nog te bouwen zwembad in Heerlen-Centrum komt in handen van de Sportfondsen Groep. De openbare aanbesteding, waar drie partijen op inschreven, is daarmee afgerond. De overeenkomst heeft een looptijd van 11 jaar. “Als gemeente stimuleren wij sport en bewegen ten behoeve van een goede gezondheid van onze inwoners. Goede zwemvoorzieningen, dichtbij huis zijn daarom belangrijk. We investeren de komende tijd flink, zowel in de vernieuwing van zwembad Hoensbroek als in een nieuw centrumbad in Heerlen. Met deze landelijke speler halen we veel ervaring en kennis voor de exploitatie van beide zwembaden in huis.”, aldus wethouder Martin de Beer.

Sportfondsen Groep

Sportfondsen kent een lange historie. Het eerste Sportfondsenbad in Nederland werd in 1927 geopend en is ontstaan uit een spaarsysteem om de bouw van een zwembad te betalen. Sindsdien is Sportfondsen uitgegroeid tot een grote gerenommeerde landelijke organisatie die ca. 100 zwembaden in Nederland exploiteert. Sportfondsen heeft ook een geschiedenis in Heerlen. Tussen 1935 en 1996 heeft Sportfondsen het Sportfondsenbad in Heerlen geëxploiteerd. Nu, 25 jaar later, keert Sportfondsen terug in Hoensbroek en op termijn, na realisatie van het centrumbad, ook in Heerlen.

Voor vragen en meer informatie heeft Sportfondsen een website gelanceerd:  www.zwembadhoensbroek.nl.

Sleuteloverdracht het Gasthuis

Sleuteloverdracht het Gasthuis

Na een grondige verbouwing van het voormalig klooster aan de Gasthuisstraat heeft Wonen Limburg, eigenaar van het pand, woensdag 31 maart de sleutel overgedragen aan de gemeente Heerlen.

De gemeente huurt het pand en geeft het in gebruik aan het Leger des Heils voor de opvang met persoonlijke begeleiding van dak- en thuislozen.

Wethouder Peter van Zutphen is blij dat, ondanks Corona, de verbouwing volgens planning is verlopen. “Er is door alle partijen heel hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en het resultaat mag er dan ook zijn.”

De eerste bewoners zullen eind april hun intrek in het Gasthuis nemen. Op deze locatie kunnen maximaal 30 personen verblijven. Voor iedereen is er een eigen kamer en persoonlijke begeleiding. Het Leger des Heils zorgt voor deze opvang en begeleiding vanuit een herstelgerichte benadering. Het streven is om de mensen die in het Gasthuis verblijven op den duur te laten uitstromen naar andere woonvormen. Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg: “Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd. Een plek waar je tot rust kunt komen; óók en juíst de mensen die dat zelf niet geregeld krijgen. We hopen dat de bewoners in het Gasthuis een stap kunnen zetten naar een beter toekomstperspectief.”

Peter van Zutphen voegt hieraan toe: “De bewoners hebben door hun eigen kamers en de aanwezigheid van een tuin meer privacy. Dat geeft meer rust, hetgeen waarschijnlijk een positieve invloed heeft op hun ontwikkeling én toekomstperspectief. ‘

Als de coronamaatregelen het weer toelaten, wordt een moment georganiseerd waarop omwonenden welkom zijn in het Gasthuis. Vooruitlopend hierop wordt een video over het Gasthuis gemaakt, om belangstellenden op deze manier al te laten zien hoe het Gasthuis eruit ziet en werkt. De video wordt gedeeld via onder andere de kanalen van de gemeente Heerlen.