Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

March, 2021:

Nieuw systeem werkzoekende en vacature

PERSBERICHT

Nieuw systeem vergroot kans op juiste match werkzoekende en vacature

Een uitbreiding van het diagnosesysteem CompetenSYS gaat uitkeringsgerechtigden koppelen aan beschikbare vacatures. Dat vergroot de kans om de beste kandidaat naar de beste plek te leiden. Het systeem koppelt alle inwoners met een uitkering in Parkstad met alle beschikbare banen in deze regio. Het maakt nu niet meer uit waar je woont in Parkstad, het gaat om de meest geschikte kandidaat voor die baan.

In het verleden kon het gebeuren dat een vacature die werd binnengehaald door een accountmanager in Heerlen werd ingevuld door een kandidaat uit Heerlen, terwijl een kandidaat uit Kerkrade of een andere gemeente misschien beter was. Het diagnosesysteem CompetenSYS voorkomt dat. Het is een centraal systeem voor de samenwerking van de sociale diensten, de werk- en ontwikkelbedrijven in Parkstad en WSP (Werkgevers Service Punt). Om de privacy te beschermen en de gegevens op de juiste manier te verwerken tekenen de betrokken partijen een convenant waarin de afspraken zijn vastgelegd.

Wethouder Martin de Beer tekent het convenant namens de gemeente Heerlen: “Door samen te werken kunnen we werkzoekenden aan een beter passende baan helpen en werkgevers aan de beste kandidaat. Dit systeem gaat ons daarbij helpen en zo creëren we een win-win situatie.”

Nieuw stadskantoor eind september klaar

Nieuw stadskantoor eind september klaar

Vertraagd door COVID-pandemie: De nieuwbouw van het stadskantoor van de gemeente Heerlen wordt eind september opgeleverd. Dit is enkele maanden later dan in eerste instantie de bedoeling was. De voornaamste oorzaak zijn de vertraagde leveringen vanwege de wereldwijde COVID-pandemie.

Wethouder Loek Damen: “Ik vind het heel vervelend dat de bouw uitloopt, maar vanaf het uitbreken van de crisis vorig jaar, zag het hier al naar uit. De aannemer heeft altijd zijn best gedaan en het is hem gelukt om steeds te blijven doorbouwen. We hebben echter geen invloed op leveringen van toeleveranciers. Als zij te laat zijn met materialen die nodig zijn om verder te kunnen werken, kan het niet anders dan dat er vertraging optreedt.”

De bouw van het nieuwe stadskantoor verliep volgens planning tot op het moment dat de coronacrisis uitbrak. Daardoor stokte de aanvoer van bepaalde materialen. De schade kon gedeeltelijk worden ingehaald door in de bouwvakvakantie door te werken. Dat bleek echter niet genoeg.

Inmiddels loopt ook de levering van het maatwerkmeubilair achter op schema. Want ook voor deze producenten geldt dat ze niet kunnen leveren omdat ze moeten wachten op grondstoffen en materialen die nodig zijn voor de productie.

Ruimere terrassen op Pancratiusplein in Heerlen mogen een jaar langer blijven staan

Het centrale gedeelte van het Pancratiusplein mocht vorig jaar gebruikt worden voor terrassen. Die regel is met een jaar verlengd.Afbeelding: Bas Quaedvlieg

Het is nog even afwachten wanneer de horeca in Heerlen weer zijn deuren mag openen, maar als dat gebeurt zijn de maatregelen die het makkelijker maken terrassen op te bouwen langer geldig. Dat betekent dat onder meer de ruimere opzet van de terrassen op het Pancratiusplein mag blijven staan.

Het college van burgemeester en wethouders besloot dinsdag de regels voor de gewijzigde opzet van terrassen te verlengen. Die zouden per 1 april aflopen, maar zijn nu met een jaar tot 1 april 2022 verlengd.

Positieve uitstraling

De ruimere opzet van de terrassen voor restaurants en cafés vorig jaar is goed bevallen, vertelt wethouder Martin de Beer (Economie, VVD/D66). „Die geluiden hebben we zowel van ondernemers als hun klanten gehoord. Met name op het centrale Pancratiusplein had het een positieve uitstraling voor de stad.”

Lees ook: Heerlense horecaondernemers maken ‘corona-indeling’ voor het Pancratiusplein

De gemeente besloot vorig jaar toen horecabedrijven na de eerste lockdown weer hun deuren mochten openen om ruimere terrassen toe te staan. Dat leidde ertoe dat restauranthouders en kasteleins hun terrassen ook op het centrale deel van het Pancratiusplein mochten neerzetten.

Foto: Bas Quaedvlieg

Daarbij werd er rekening mee gehouden dat er toegangswegen voor hulpdiensten beschikbaar bleven en dat de Pancratiuskerk goed bereikbaar bleef. Van de mogelijkheid de terrassen ruimer op te zetten werd veel gebruikgemaakt. Het plein kreeg er een Zuid-Europese uitstraling door.

Winterterrassen

Naast de verlenging van de regels die ruimere terrassen mogelijk maken hebben burgemeester en wethouders ook besloten om de soepelere regels voor het plaatsen van overkappingen over een terras of terrasschermen te plaatsen. Deze gelden nu ook tot 1 april volgend jaar. Die regels werden vorig jaar aangepast om horecaondernemers de mogelijkheid te geven beschutte winterterrassen in te richten, maar doordat de maatregelen de hele winter bleven gelden kon daar geen gebruik van gemaakt worden.

Lees ook: Heerlen staat kasteleins en restauranthouders toe om beschutte ‘winterterrassen’ in te richten

Gezien de positieve ervaringen met de ruimere terrassen van vorig jaar heeft de gemeente eraan gedacht de nieuwe indeling van het Pancratiusplein definitief te maken. Toch vindt de gemeente het daarvoor nog te vroeg. „Het is vorig jaar goed bevallen, maar dat was in een tijd waardoor er door de coronamaatregelen geen evenementen op het plein konden plaatsvinden”, zegt De Beer.

Permanent

„Voordat we er een besluit over gaan nemen of we dit permanent gaan maken, willen we eerst een tijd na corona kijken hoe het bevalt, in combinatie met evenementen. En dan moeten we nog met de horecaondernemers gaan praten over een gezamenlijke en uniforme invulling. Die ondernemers staat het water aan de lippen, dus vind ik het prematuur om daar nu al te praten.”

Lees ook: Gemeente Heerlen bekijkt of grotere terrassen op Pancratiusplein ook na coronacrisis kunnen

De kracht van de buurt

Heerlen wil overlast van duiven beperken

PERSBERICHT

Heerlen wil overlast van duiven beperken

Voor de een zijn de duiven in het centrum gewoon leuke dieren. Voor anderen is de grote groep duiven vooral een bron van overlast en schade. Gemeente Heerlen heeft onderzocht hoe we de schade en overlast kunnen bestrijden en verminderen. Het welzijn van de dieren is daarbij een harde voorwaarde.

Inwoners en ondernemers

Om een goed beeld te krijgen van de overlast zijn enquêtes gestuurd naar inwoners en ondernemers van het centrum. Uit de antwoorden die ingestuurd werden blijken veel mensen in het centrum overlast te hebben van de grote groep duiven.

Duivenpoep vormt een groot probleem.

Eén enkele duif poept gemiddeld 14 kilo per jaar. Dat is niet alleen vervelend op stoepen en bankjes. Maar het zuur in de poep tast het ook gebouwen aan. Dat moet allemaal schoongemaakt en hersteld worden. Nesten verstoppen regenpijpen, goten, afvoeren en schoorstenen en soms airconditioners. En duiven kunnen ook ziektes overbrengen.

Geboortebeperking

Om het probleem te beperken is het belangrijk dat het aantal duiven niet groeit. Het beste is als de groep kleiner wordt. Om die reden is vorig jaar al besloten dat het voeren van duiven in het centrum verboden is. Daarnaast zijn andere opties bekeken om de groep op een diervriendelijke manier beheersbaar te maken. Na onderzoek van diverse methoden en overleg met Tongeren waar ze ervaring hebben met hetzelfde probleem, is gekozen voor geboortebeperking door het geven van voer met anticonceptiemedicijn. Dit zal op voederplekken aan de duiven verstrekt worden.

Boetes afval dumpen

PERSBERICHT

De vervuiler betaalt

Afval naast afvalcontainers kost 131 of 226 euro

Gemeente Heerlen gaat nog strenger handhaven op afval dat naast de containers wordt gezet. Te vaak is het een rommeltje bij de ondergrondse afvalcontainers. Vuilniszakken of losse rommel wordt er naast gezet. Het is smerig, het ziet niet uit en veel mensen storen zich er aan. Daarom is het zetten van afval naast de afvalcontainers verboden. Wie betrapt wordt krijgt in ieder geval een rekening voor het opruimen van het afval van 131 euro. Wie een tweede keer betrapt wordt of meer dan één zak er naast zet krijgt daarbij ook nog een bestuurlijke boete van 95 euro.

Strenger handhaven

Het afgelopen jaar was het in Heerlen 283 keer prijs. Zeventig procent vaker dan in 2019. De overtreders werden op heterdaad betrapt, of konden op een andere manier opgespoord worden. Dat kwam onder andere door een proef met camera’s bij twee afvalclusters. Uit de proef bleek dat de hoeveelheid illegaal geplaatst afval op die plekken daalde.

Vanwege die positieve resultaten schaft Heerlen meer camera’s aan, zodat ook op andere plekken overtreders kunnen worden aangepakt. Daarnaast gaan onze boa’s meer handhaven op afvaldumpen.

Elk zakje telt Door deze strenge aanpak verwachten we dat onze leefomgeving schoner wordt. Wie een zak naast de container plaatst riskeert een flinke rekening. Een volle container is geen excuus. Een gewaarschuwd mens telt