Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

February, 2021:

Woningbouwimpuls voor 693 woningen in Heerlen-Centrum

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Heerlen-Centrum een financiële bijdrage van ruim 4 miljoen euro toegekend vanuit de woningbouwimpuls. Met de regeling Woningbouwimpuls stimuleert het kabinet de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag- en middeninkomen.

Een belangrijke opgave van het centrum van Heerlen is de aanpak om leegstaande kantoren en winkels om te bouwen naar (duurzame) woningen. Met de bijdrage kan de gemeente samen met partners IBA Parkstad, Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg uitvoering geven aan de diverse woonambities van het Bidboek Urban Heerlen.

Versnelling woningbouw

In het programma Urban Wonen Heerlen werkt gemeente Heerlen samen met woningcorporaties, marktpartijen en Stadsregio Parkstad Limburg aan de realisatie van 693 extra woningen. Het woningbouwprogramma is gericht op jongeren, starters en senioren, die op zoek zijn naar een betaalbare en kwalitatief goede woning in de binnenstad van Heerlen. De bouw van deze woningen kunnen nu versneld worden waardoor er meer betaalbare woningen in onze regio gerealiseerd gaan worden.

Betaalbare woningen erbij in Heerlen-Centrum

Wethouder Peter van Zutphen: ‘Ik ben ongelooflijk blij met de steun vanuit het Ministerie van BZK door middel van de woningbouwimpuls. Goed dat het Rijk zich stevig verbindt aan de opgaves van onze stad en regio. Zonder de woningbouwimpuls was het realiseren van deze 693 woningen veel moeilijker geworden. Het is duidelijk dat we voor een grote bouwopgave staan maar de spades kunnen nu de grond in. Met dit bod kunnen we het woningtekort een significante slag toebrengen terwijl we de leefbaarheid van onze regio beschermen. Binnen Urban Wonen Heerlen is er veel aandacht voor kwaliteit van wonen, samenleven, groen en beleving. Hiermee krijgt ons centrum een enorme boost en geven we een impuls aan onze woningbouwambitie.’ Bidboek Urban Heerlen

Het woningbouwprogramma ‘Urban Wonen Heerlen’ staat niet op zichzelf. Wij werken aan de uitvoering van beleid dat gericht is op het creëren van een compactere, levendigere en sociaal-veilige binnenstad, waarin ruimte is voor innovatie, opleiding en woonvormen die passen bij onze identiteit. De leidraad hierin is het ‘Bidboek Urban Heerlen’. Levendigheid en ontmoeting staan centraal in het nieuwe centrum van Heerlen. De verandering van de binnenstad naar een plek om te wonen en te ontmoeten is niet alleen belangrijk voor Heerlen, want het centrum heeft een verzorgingsgebied van ruim 250.000 inwoners gelegen in de regio Parkstad Limburg. Een regio die hard werkt om de gevolgen van het sluiten van de mijnen van zich af te schudden.

Bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid vastgesteld

Op woensdag 27 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Heerlen het bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2020 vastgesteld. Met de vaststelling geeft de gemeenteraad groen licht voor de herontwikkeling van dit deel van het Schinkelkwadrant. Hiermee kan de gemeente samen met partners: ontwikkelaar VOC, IBA Parkstad, Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg uitvoering geven aan de diverse ambities van het Bidboek Urban Heerlen.

Wethouder Peter van Zutphen: “Ik ben blij met de vaststelling. Nu kunnen we aan de slag met de realisatie van een nieuw woongebied met fors meer groen. Dat draagt bij aan een aangenamer woon-en leefklimaat in onze binnenstad.”

Ruimte voor wonen en groen

De herontwikkeling van het Schinkelkwadrant-Zuid – het gebied tussen Promenade Geerstraat, Schinkelstraat en Honigmannstraat- is één van de beeldbepalende projecten binnen de transformatie van Heerlen-Centrum. Het gebied gaat de komende jaren dan ook flink op de schop. Er komt ruimte voor nieuwe woningen in een groene parkachtige setting. Ook wordt de nu nog grijze Promenade II omgevormd tot een bredere, groene straat met bomen en planten. Het door IBA Parkstad opgestelde Stedenbouwkundig & Landschappelijk contourenplan ‘Central Park Heerlen’ is het vertrekpunt van de metamorfose.

Mix aan appartementen en stadswoningen

De woningen worden ontwikkeld door ontwikkelaar VOC. Directeur Miriam Jongen: “We hebben het gebied omgedoopt tot PromenadePark. Hier komt een mix van 98 nieuwe woningen, gelegen tussen het groen. We gaan appartementen en stadswoningen bouwen, voor jong en oud, en in verschillende prijscategorieën. Daarbij is er veel aandacht voor ruime buitenruimtes, zodat je in de stad woont én tegelijkertijd ook prettig buiten kunt vertoeven.”

Momenteel werken architectenbureaus aan de ontwerpen voor de stadswoningen en appartementen. Als alles volgens planning verloopt, start de verkoop van de eerste 45 woningen nog dit voorjaar. Verwacht wordt dat na de zomer van 2021 de voorbereidende werkzaamheden buiten zichtbaar zijn.