Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

October, 2020:

Winterterrassen mogelijk

Persbericht

Heerlen maakt tijdelijke winterterrassen mogelijk

Het college heeft vandaag besloten dat de horeca tijdelijke winterterrassen kan realiseren. Er geldt een algemene toestemming voor het plaatsen van terrasschermen en terrasoverkappingen tot 1 april 2021. Zo wordt de horecaondernemers de administratieve rompslomp van aanvraagformulieren en tekeningen maken bespaard. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en gezondheid. De algemene toestemming gaat onmiddellijk in waardoor de werkzaamheden al tijdens de horecasluiting kunnen worden uitgevoerd. De eerdere toestemming voor verruiming van de terrassen blijft ook van kracht.

Infopunt

Om horecaondernemers nog verder te ontlasten richt de gemeente een infopunt in waar ondernemers niet alleen terecht kunnen met vragen over de voorwaarden, maar ook met technische vragen. Hier worden zij geholpen en geadviseerd hoe de overkapping eruit moet zien om aan de regelgeving te voldoen. Het infopunt is bereikbaar via horeca@heerlen.nl.

“Ondernemers hebben het zwaar. Daar waar het kan zoeken we de grenzen op in de regelgeving en zetten we extra middelen in om ondernemers te helpen. Nu de slecht-weer-periode voor de deur staat voldoen de terrassen niet aan de wensen van klanten en horecaondernemers. Bovendien duren de coronamaatregelen voort. Met deze tijdelijke algemene toestemming en de ondersteuning vanuit het infopunt willen we het de ondernemer zo makkelijk mogelijk maken.”, aldus Martin de Beer (wethouder economie).

Mijnsteenberg wordt gemeentelijk monument

Persbericht

Nog de enige originele Mijnsteenberg in Nederland

Mijnsteenberg wordt gemeentelijk monument

De Mijnsteenberg van de voormalige Oranje Nassau IV-mijn wordt een gemeentelijk monument. Dat heeft het college van B&W besloten.

Onderzoek toont aan dat de Mijnsteenberg, en de daarmee samenhangende overblijfselen, van hoge cultuurhistorische waarden zijn. De Mijnsteenberg in Heksenberg is de enige nog in originele staat verkerende mijnsteenberg in Nederland.

“De in het landschap goed zichtbare berg vertelt een deel van het verhaal van ons industriële mijnverleden. Door de berg aan te wijzen als gemeentelijk monument kunnen we dat verhaal ook aan toekomstige generaties blijven uitdragen”, aldus wethouder Jordy Clemens (cultuur en erfgoed).

Toekomst groevegebied

De Mijnsteenberg is onderdeel van het Sibelco groevegebied. De gemeente is al lange tijd in gesprek met Sibelco, Provincie Limburg en Natuurmonumenten om het zandgroevegebied een nieuwe bestemming te geven. Ook spreekt de gemeente met diverse belangengroepen en initiatiefnemers die ideeën hebben over het toekomstige gebruik. Het mogelijk maken van zwemmen en recreatie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Wethouder Frank Simons (ruimtelijke ordening): “Het groevegebied in onze stad is uniek. Wij willen dit bijzondere gebied zo snel mogelijk toegankelijk maken als recreatiegebied voor inwoners en bezoekers. De Mijnsteenberg neemt hierbij een belangrijke plek in”.

Fietsroutes

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de IBA projecten ‘Rondje Groeves’ en ‘Leisure Lane’. Dit zijn twee recreatieve fietsroutes met uitzicht op het bijzondere zilverzandgebied. Daarmee wordt het ook mogelijk om de transitie van het gebied en de historie van mijnbouw en delfstoffenwinning van dichtbij te ervaren.

Update leidingwerkzaamheden Valkenburgerweg

In de brief van 9 oktober 2020 hebben we aangegeven dat we streefden om op 23 oktober het eerste deel van de Valkenburgerweg te asfalteren. Dit gaat helaas niet lukken, hierdoor is de planning verschoven naar woensdag 28 oktober. In deze brief leest u meer hierover.

Wat gaan we asfalteren
Op woensdag 28 oktober a.s. tussen 6.00 en 10.00 uur wordt de oversteek van de Kruistraat (rode vak) geasfalteerd. Dat betekent dat de Kruistraat in de richting van het Thermen museum afgesloten is. Doorgaand fiets- en autoverkeer wordt omgeleid via de Geleenstraat. Vrachtverkeer kunnen de draai richting Geleenstraat niet maken en worden omgeleid.
Vervolgens gaan we het eerste deel van de Valkenburgerweg asfalteren (groene vak). Tussen 8.00 en 17.00 is in dit deel van de Valkenburgerweg geen verkeer mogelijk. Ook niet voor bestemmingsverkeer/aanwonenden.

Het tweede deel van de Valkenburgerweg (oranje vak) is ook afgesloten voor de aanleg van de leiding. Dit gedeelte is via de Euterpelaan over rijplaten wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer en aanwonenden.
Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met omgevingsmanager Rudie Peeten. Hij is bereikbaar via e-mail mijnwatercentrumleiding@vshanab.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 06 22 85 58 95. Meer informatie over het project: www.mijnwatercentrumleiding.nl.

Leidingwerkzaamheden Valkenburgerweg

Geachte bewoner,
In het centrum van Heerlen leggen wij voor energieleverancier Mijnwater B.V. nieuwe leidingen aan tussen de Groene Boord en Valkenburgerweg. Via deze brief informeren wij over de voortgang en de komende werkzaamheden.
Wat gaan we precies doen, waar en wanneer?

 1. Eerste deel Valkenburgerweg (groene vak op de tekening op de volgende pagina) Op dit moment zijn we bezig met de aanleg van de leiding in het eerste deel van de Valkenburgerweg. Het streven is om op vrijdag 23 oktober dit deel te asfalteren. Op die dag is op dit wegvak geen verkeer mogelijk, ook niet voor bewoners (groene werkvak op het kaartje) Graag hier rekening mee houden a.u.b.!
 2. Tweede deel Valkenburgerweg (oranje vak op de tekening op de volgende pagina) Op 19 oktober gaan we het asfalt frezen van het tweede deel van de Valkenburgerweg. Doorgaand verkeer is dan ook op dit deel niet mogelijk. Bestemmingsverkeer via de Euterpelaan blijft mogelijk. We zullen hiervoor rijplaten aanbrengen bij het kruispunt met de Euterpelaan en bij de inrit van de Rabobank. Het streven is om het tweede deel van de Valkenburgerweg op 22 november af te hebben.
  Bovengenoemde werkzaamheden gaan helaas altijd gepaard met meer geluid en meer stof. Wij doen onze uiterste best die overlast voor u tot een minimum te beperken.
  Bereikbaarheid Valkenburgerweg
  De Valkenburgerweg wordt in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. De inritten van appartementen Nassau Staete en Castellum Heerle, privé parkeerterrein naast nummer 13, de Rabobank en Valkenburgerweg 33, blijven toegankelijk.
  Het bestemmingsverkeer kan via de Euterpelaan de Valkenburgerweg inrijden. Als het eerste deel weer is geasfalteerd dan is dit deel van de Valkenburgerweg ook weer via de Kruisstraat bereikbaar.
  Omleidingen tijdens werkzaamheden Valkenburgerweg Auto-en motorverkeer wordt omgeleid via de Geerstraat, Schakelweg, Looierstraat, Nieuw Eyckholt en Welterhuisje. Fietsers gaan via de Apollolaan, Euterpelaan en door het tweede deel van de Valkenburgerweg.
  Waar kunt u terecht met vragen?
  De werkzaamheden vinden in principe plaats tijdens werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. Incidenteel kan langer doorgewerkt worden of in het weekend. Ook dan doen wij onze uiterste best de overlast tot een minimum te beperken.
  Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met omgevingsmanager Rudie Peeten. Hij is bereikbaar via e-mail mijnwatercentrumleiding@vshanab.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 06 22 85 58 95. Meer informatie over het project: www.mijnwatercentrumleiding.nl.


Afbeelding 1: bereikbaarheid bestemmingsverkeer weergegeven middels zwarte pijlen.