Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

September, 2020:

Leidingwerkzaamheden Gasthuisstraat

Betreft: leidingwerkzaamheden in de Gasthuisstraat en de verkeersomleiding.

In het centrum van Heerlen leggen wij voor energieleverancier Mijnwater B.V. nieuwe leidingen aan tussen de Groene Boord en Valkenburgerweg. Omdat binnenkort het werk van start gaat in de Gasthuisstraat en ook de riolering van de gemeente Heerlen wordt aangepakt, informeren wij u hoe wij dit gaan doen en hoe uw pand/bedrijf bereikbaar blijft.
Wat gaan we precies doen, waar en wanneer?

Voor het mijnwaternetwerk worden in de Gasthuisstraat vanaf de Groene Boord tot en met de Hertzdahlstraat twee leidingen in de weg aangebracht. De gemeente Heerlen wil naast het bestaande vuilwaterriool een nieuw hemelwaterriool aanleggen. Dit riool loopt door tot aan het Savelbergklooster. Het riool wordt direct nadat Mijnwater klaar is aangelegd.


Van 28 september tot en met begin december

De Gasthuisstraat wordt afgesloten voor verkeer. Verkeer moet omrijden via de Pancratiusstraat – Wilhelminaplein – Klompstraat – Groene Boord. De Gasthuisstraat is alleen voor bewoners van de Gasthuisstraat bereikbaar vanuit de Pancratiusstraat. Voor overig verkeer naar de binnenstad worden bij aanvang van de werkzaamheden verkeersmaatregelen getroffen. Vanwege deze omleiding leggen wij op een gedeelte van het Wilhelminaplein rubberen rijmatten neer.
Bovengenoemde werkzaamheden gaan helaas altijd gepaard met meer geluid en meer stof. Wij doen onze uiterste best de overlast voor u tot een minimum te beperken.
Waar kunt u terecht met vragen?
De werkzaamheden vinden in principe plaats tijdens werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. Incidenteel kunnen we langer doorwerken of ook in het weekend bezig zijn.
Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met omgevingsmanager Rudie Peeten. Hij is bereikbaar via e-mail mijnwatercentrumleiding@vshanab.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 06 22 85 58 95. Meer informatie over het project: www.mijnwatercentrumleiding.nl.

Leidingwerkzaamheden Valkenburgerweg-kruisstraat

Betreft: leidingwerkzaamheden in de Kruisstraat, Coriovallumstraat en Valkenburgerweg

Geachte bewoner,
In het centrum van Heerlen leggen wij voor energieleverancier Mijnwater B.V. nieuwe leidingen aan tussen de Groene Boord en Valkenburgerweg. Omdat het werk binnenkort van start gaat aan de Valkenburgerweg, informeren wij u hoe wij dit gaan doen en hoe uw woning of (kantoor)pand bereikbaar blijft.


Wat gaan we precies doen, waar en wanneer?
Vanwege onder andere de Romeinse archeologische vondsten tijdens graafwerkzaamheden in de Coriovallumstraat en Kruistraat is het werk enigszins vertraagd en starten wij later dan gepland in de Valkenburgerweg.

De nieuwe planning

Van 24 augustus tot en met 20 september (week 35-38) . Door werkzaamheden aan de Kruisstraat en Coriovallumstraat is een rijbaan en de fietsstrook afgesloten en is alleen eenrichtingsverkeer mogelijk.

Van 21 tot en met 27 september (week 39). Door werkzaamheden bij de oversteek Kruisstraat/Valkenburgerweg kan verkeer vanuit de Valkenburgerweg niet linksaf de Geerstraat in.

Van 28 september tot en met 1 november (week 40-44). Door werkzaamheden aan de Valkenburgerweg (tussen Kruisstraat en Euterpelaan, zie afbeelding 1) is de weg in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg is alleen toegankelijk voor laden en lossen en voor bewoners met garages. De trottoirs blijven toegankelijk.

Bovengenoemde werkzaamheden gaan helaas altijd gepaard met meer geluid en meer stof. Wij doen onze uiterste best die overlast voor u tot een minimum te beperken.

Bereikbaarheid Valkenburgerweg
De Valkenburgerweg (zie afbeelding 1) wordt in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer en parkeren. De inritten van appartementen Nassau Staete en Castellum Heerle en privé parkeerterrein naast nummer 13 blijven toegankelijk. Hiervoor worden voorzieningen getroffen.

Laden/lossen en bestemmingsverkeer Laden, lossen en bestemmingsverkeer blijft mogelijk via de zuidzijde (zijde Euterpelaan). Als de leidingen tot voorbij de inritten in de grond liggen, gaat het verkeer via de noordzijde. Door transport van groot materieel over dit deel van het tracé kan het zijn dat u even moet wachten. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Omleidingen tijdens werkzaamheden Valkenburgerweg Auto-en motorverkeer wordt omgeleid via de Euterpelaan – Apollolaan – Homerusstraat – Looierstraat – Schakelweg – Geerstraat. Fietsers gaan via de Apollolaan.

Bent u vergunninghouder in de Valkenburgerweg? Dan krijgt u een vignet (ontheffing) om uw auto te parkeren in de Euterpelaan, de Apollolaan en de Valkenburgerweg (buiten het afgesloten werkvak) tijdens de werkzaamheden. Deze ontvangt u, voordat het werk begint, per post van de gemeente.
Datum: 8-09-2020

Huisvuilophaaldienst Gelieve uw huisvuil of afvalcontainer tijdens de werkzaamheden op de hoek van het wegvak te zetten zodat Rd4 daar goed bij kan. Wij helpen u als het voor u te lastig is. Laat het ons dan even weten.

Afbeelding 1: bewoners kunnen de garages bereiken via het werkvak, zie zwarte pijlen.


Waar kunt u terecht met vragen?
De werkzaamheden vinden in principe plaats tijdens werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. Incidenteel kan langer doorgewerkt worden of in het weekend. Ook dan doen wij onze uiterste best de overlast tot een minimum te beperken.
Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met omgevingsmanager Rudie Peeten. Hij is bereikbaar via e-mail mijnwatercentrumleiding@vshanab.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 06 22 85 58 95. Meer informatie over het project: www.mijnwatercentrumleiding.nl.