Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

August, 2020:

Leidingwerkzaamheden Kruisstraat 24 aug/20 sept

Aannemer Visser & Smit start binnenkort in de omgeving van de Kruisstraat met de werkzaamheden i.v.m. het Mijn waterproject.

Wat gaan we precies doen, waar en wanneer?

We zijn momenteel bezig met de aanleg van de leiding in de Dr. Poelsstraat/Coriovallumstraat. Als dit werk gereed is, gaan we richting de Kruisstraat en vervolgens de Valkenburgerweg.

Kruisstraat

Periode: 24 augustus t/m 13 september
Waar : Kruisstraat (tussen Coriovallumstraat en Geerstraat, zie afbeelding 1)
Type werkzaamheden: Verharding verwijderen, ontgraven en transport grond, aanbrengen leidingen, herstellen verharding.
Hinder: Geluid- en stofoverlast.
Eénrichtingsverkeer. Fietsstrook afgesloten.

Kruisstraat

Periode: 14 t/m 20 september
Waar :Kruisstraat (oversteek richting de Valkenburgerweg, zie afbeelding 2)
Type werkzaamheden: Verharding verwijderen, ontgraven en transport grond, aanbrengen leidingen, herstellen verharding.
Hinder: Geluid- en stofoverlast.
Verkeer vanuit de Valkenburgerweg kan niet linksaf de Geerstraat in.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Bereikbaarheid Kruisstraat (afbeelding 1)
In verband met het aanbrengen van de leiding door de Kruisstraat wordt één rijvak afgesloten voor verkeer. Hierdoor is verkeer maar in één richting mogelijk. Verkeer vanaf de Geerstraat richting Kruisstraat blijft mogelijk (zie afbeelding 1).
Er is een omleidingsroute ingesteld via de R.de Beerenbroucklaan – Sint Franciscusweg – Groene Boord – Spoorsingel – Looierstraat – Geerstraat. Omdat vrachtwagens moeilijk de draai kunnen maken vanuit de Geerstraat de Geleenstraat in, is er voor het vrachtverkeer een extra omleidingsroute richting de Geleenstraat. Deze route loopt via de Homerusstraat – Apollolaan – Euterpelaan – Valkenburgerweg.


Bereikbaarheid tijdens oversteek Kruisstraat (afbeelding 2)
Om de oversteek van de leiding richting de Valkenburgerweg te maken (zie afbeelding 2), is het recht- doorgaand verkeer van de Geerstraat richting de Kruisstraat niet mogelijk. Hiervoor wordt een omleiding ingesteld via de Homerusstraat – Apollolaan – Euterpelaan – Valkenburgerweg.


Waar kunt u terecht met vragen?
We doen onze uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Rudie Peeten. Hij is bereikbaar via e-mail mijnwatercentrumleiding@vshanab.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 06 22 85 58 95. Meer informatie over het project: www.mijnwatercentrumleiding.nl.