Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

January, 2020:

Huis van het Recht

In Heerlen start het eerste “Huis van het Recht”.

Hierdoor kunnen mensen die te maken hebben met verschillende problemen op gebied van bijvoorbeeld schulden,huisvesting,verstoorde familierelaties of een verslaving bij een fysiek loket terecht voor hulp. In deze pilot van het Huis van Recht werken rechtbank Limburg, gemeente Heerlen en Het Juridisch Loket samen. Daarnaast sluiten ketenpartners als Openbaar Ministerie Raad voor de Kinderbeschermingen woningcorporaties aan.

Lees verder:  20200113 Huis van het Recht