Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

October, 2019:

Gewijzigd bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid

Bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid gaat uit van fors minder woningen in Schinkelkwadrant-Zuid

Vandaag 18 februari heeft het college besloten het bestemmingsplan ‘Schinkelkwadrant-Zuid 2019’ en het exploitatieplan ‘Schinkelkwadrant-Zuid 2019’ in gewijzigde vorm ter vaststelling aan de raad voor te leggen. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op een vermindering van het maximaal aantal te bouwen woningen in Schinkelkwadrant-Zuid; in plaats van maximaal 158 woningen laat het bestemmingsplan nu nog maar de bouw toe van maximaal 98 woningen. Hiermee komt het college tegemoet aan de wens van vele partijen om in dit gebied tot meer vergroening en hoogwaardige woningbouw te komen.

 lees verder  persbericht vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid…