Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

October, 2019:

Bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid

Vanaf 16 september ligt het ontwerp bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2019 ter inzage. Dit bestemmingsplan draagt bij aan de ambities van het college om in dit gebied woningbouw in een parkachtige omgeving te realiseren.

lees verder : 20190910 Ontwerp bestemmingsplan Schinkelkwadrant Zuid in procedure