Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

July, 2019:

Informatie Buurtpreventie

De donkere maanden breken weer aan en inbrekers slaan weer hun slag. Graag willen we dan ook iedereen extra attenderen alert te zijn, zie daarom de flyer “Melden Helpt” en de informatie “tips van een ex-inbreker”.

20190408 tips van ex-inbreker Evert Jansen

Melden helpt