Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

July, 2019:

vervallen Contactpersonen avond 15 juli a.s.

Beste Contactpersonen

Onze volgende bijeenkomst van Contactpersonen staat gepland op maandag 15 juli a.s.

Echter i.v.m. vakanties , geen gastsprekers beschikbaar, geen dringende thema’s, komt deze bijeenkomst te vervallen.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 18 november 2019.

Mochten er zich zaken voordoen die een eerdere bijeenkomst noodzakelijk maken zullen we u tijdig uitnodigen.

 

 

Zomerwandeling 2019

Op zondag 21 juli organiseert de Bewonersraad weer de zomerwandeling.

zie voor verdere info:  Zomerwandeling 2019

Informatie Buurtpreventie

De vakantieperiode breekt weer aan en dat betekent voor velen dat we weer massaal op vakantie gaan. Graag willen we de thuisblijvers extra attenderen alert te zijn, zie daarom de flyer “Melden Helpt” en de informatie “tips van een ex-inbreker”.

20190408 tips van ex-inbreker Evert Jansen

Melden helpt